Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Idős Emberek Alapszolgáltatásai

FŐOLDAL  > MUNKACSOPORTOK > IDŐS EMBEREK ALAPSZOLGÁLATATÁSAI

Kik a munkacsoport tagjai?

Az idős emberek számára biztosítható szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a demens személyek nappali ellátása.

 Ez a legnagyobb és a legtöbb klienst ellátó alapszolgáltatási forma Budapesten. Ezért súlyponti feladatként tekintettük a szakmatámogatási hálózat kialakítását, amely során a budapesti kerületi önkormányzatok által fenntartott szolgáltatások mellett felkerestük az egyházi, nonprofit és forprofit vállalkozásban működő szolgáltatókat is. Így a 23 kerületben összesen 64 szervezettel van kapcsolatunk. Továbbra is szívesen vesszük az idős emberek alapellátásában közreműködő budapesti szolgáltatók csatlakozását az idosalapbpszakmacsoport@uszosz.ujbuda.hu címen.

Célunk

A Szakmatámogatási Csoport célja a napi gyakorlati tapasztalatok alapján, egymást támogatva előre lépni az idős emberek szükségleteinek megfelelő szolgáltatások fenntartásában, bővítésében. Az eddigi workshopjainkon közösen számba vettük az idős emberek szociális alapellátását érintő aktuális problémákat és dilemmákat, valamint az aktuális terveket.

A csoport kiemelt témái:

■ Szakmai útmutató javaslat készítése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás működéséhez.
■ Tapasztalatok és jó gyakorlatok az aktív és passzív okos eszközök használatában a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás terén.
■ Az ellátotti igények és szükségletek összevetése a szakképzettségi követelményekkel és a tényleges munkaerő-kínálattal a házi segítségnyújtás terén. Megoldások és jó gyakorlatok, amelyek a diszkrepanciák áthidalására alakultak ki. A jelenlegi képzettségi követelmények hatásának elemzése a gyakorlat tükrében.
■ Ellátotti utak elemzése a többféle szolgáltatást igénylők (többes szükségletűek) esetében és a kapcsolódó problémák számbavétele, leírása érdekében.
■ Jó gyakorlatok a nappali ellátásban, egyrészt az nyugdíjasok különböző generációinak eltérő igényének kielégítésére, másrészt az idős emberek állapotromlásából adódó nehézségek megoldására.
■ A demens személyek nappali ellátásában alkalmazott állapotmegőrzésre irányuló foglalkozások módszerei.
■ Az étkeztetés, mint az elsődleges jelzőrendszer része mennyire tud megvalósulni, mi szükséges ehhez, a saját és vásárolt szolgáltatások tapasztalatai, jó gyakorlatok.
■ Ügyfélelégedettség általában, minden szolgáltatás területen, de különösen az étkeztetésben. Mennyiben lehetséges az ügyfél-igények kielégítése az emelkedő élelmiszer- nyersanyag árak és szállítási költségek mellett.

A fentiek mellett még az egészségügyi és szociális ágazat együttműködésének hiányosságai is régóta napirenden levő problémát jelentenek. A szolgáltatások nem szükségletalapúan szerveződnek, hanem ágazati szolgáltatók szerint, miközben kapacitáshiány van mindkét ágazatban. A Szakmatámogatási Csoport nagyon fontosnak tartja az egyes egészségügyi és szociális szakmai feladatok pontos tartalmának tisztázását és a kompetenciahatárok meghúzásának kérdéseit is.

Kapcsolódó cikkek

■ A legmodernebb SMART eszközök a gondozás és rehabilitáció szolgálatában

A munkacsoport 2022. évi beszámolója

■ A beszámoló letölthető az alábbi link segítségével:
Letöltés .PDF formátumban

Lépj velünk kapcsolatba

A munkacsoportot az Újbudai Szociális Szolgálat koordinálja.
Mátics Katalin
Szabó Judit Ágnes

Telefon/Fax: +36 1 203 1327
info@uszosz.ujbuda.hu