Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Hajléktalanság

FŐOLDAL  > MUNKACSOPORTOK > HAJLÉKTALANSÁG

Kik a munkacsoport tagjai?

A budapesti hajléktalan munkacsoport tagjai a Főváros területén alap és szakosított ellátást nyújtó hajléktalan ellátó intézmények.

Mi a munkacsoportunk célja?

■ Az alap és szakosított ellátást nyújtó intézmények számára fórumok szervezése az ellátást érintő aktuális problémák, nehézségek és esetleges ellátási hiányosságok kapcsán.
■ Tevékenységünk során elsősorban arra fókuszálunk, hogy az intézmények információt és támogatást kapjanak e témák kezelésével kapcsolatban.
■ Célunk az intézmények, szolgáltatások közötti együttműködés további erősítése. Kölcsönös tudásmegosztás elősegítése fővárosi hajléktalan ellátásban dolgozók között.
■ Esetmegbeszélések szervezése.
■ Képzések, kutatások szervezése,
■ Az ellátás során felmerülő, más szakterületeket is érintő kérdések (egészségügy, pszichiátriai betegségek, fogyatékosság..stb.) kapcsán lehetőség nyíljon a társszakmák képviselőinek bevonására.

Kutatás, Egészségügyhöz való hozzáférés kiemelt feladatunk?

Az országos hajléktalanságügyi munkacsoport az elmúlt időszakban az utcai szolgálatok szakmai ajánlásaival foglalkozott. Mi a csoport munkájába e két, kiemelt feladat mentén kapcsolódunk be. Terveink között szerepel mind a pszichiátriai kutatás országos szintre történő kiterjesztése, mind pedig a jelenlegi finanszírozási keretek között megvalósítható innovatív egészségügyi megoldások jó gyakorlatként történő elterjesztése.

Hajléktalanügyi munkacsoport 2022-es beszámolója

A 2022 mozgalmas év volt a BUSZSZH hajléktalanügyi munkacsoportunk számára is. Találkozók, kutatás, szupervízió és tréning is segítette a kollégák munkáját. Célunk a szervezetek, munkatársak közötti együttműködés támogatása. Az addiktológia valamint a pszichiátria területén dolgozó kollégákkal működtünk együtt.

Lépj velünk kapcsolatba

A munkacsoport koordinátora:
Szentkereszty Tamás
intézményvezető
szentkereszty.tamas@maltai.hu