Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.
MUNKACSOPORTOK

Addiktológia

■ Szenvedélybeteg Emberek Budapesti Szociális Alap- és Szakosított Ellátási Szakmatámogatási Csoportja

Család- és Gyermekjóléti Központok​

■ Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások Budapesti Szakmatámogatási Csoportja

Gyermekek-, Családok Átmeneti Otthonai

■ Gyermekek Átmeneti Gondozási Szolgáltatásainak Budapesti Szakmatámogatási Csoportja

Fogyatékosságügy

■ Fogyatékos Emberek Budapesti Szociális Alap- és Szakosított Ellátási Szakmatámogatási Csoportja

Hajléktalanság

■ Hajléktalan Emberek Budapesti Szociális Alap- és Szakosított Ellátási 5. Szakmatámogatási Csoportja

Idős Emberek Alapszolgáltatásai

■ Idős Emberek Budapesti Szociális Alapellátási Szakmatámogatási Csoportja

Idős Emberek Otthonai

■ Idős Emberek Budapesti Szociális Szakosított Ellátási Szakmatámogatási Csoportja

Mentális problémák

■ Pszichiátriai beteg Emberek Budapesti Szociális Alap- és Szakosított Ellátási Szakmatámogatási Csoportja

Országos pszichiátriai munkacsoport

■ A területi és egyházi szociális módszertanok pszichiátriai munkacsoportja