Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.
RÓLUNK - BUSZSZH

A BUSZSZH szervezete

A Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat röviden BUSZSZH budapesti szociális intézmények módszertani támogatására jött létre. Hálózatot nyolc konzorciumi tag közösen működteti. A konzorcium vezetője a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyarországi Régiója.

 

A BUSZSZH a területi szakmatámogatási rendszer része

A budapesti hálózatunk az ország más területein működő többi konzorciummal együtt a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatán nyerte el kinevezését, mely a 2021. november – 2024. december közti időszakra szól. A konzorciumok az ország 11 területi egységére vonatkozóan kezdték meg a munkát, általában két megyét látnak el.

Feladatuk kiterjed a:

■ szociális alapellátások,
■ szociális szakellátások,
■ gyermekjóléti alapellátás (a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai kivételével) területére.

A területi szakmatámogatási rendszert az NSZI Módszertani Igazgatósága koordinálja. https://nszi.hu/szervezet/modszertani-igazgatosag

Miben segíti a BUSZSZH intézményeket és szakembereket?

■ A Hálózat célja, hogy a Budapesten dolgozó szociális és gyermekvédelmi szakemberek egymást kölcsönösen támogató együttműködési rendszerét alakítsunk ki.
■ Hálózatunk segíti az ágazatirányítás és a szociális szolgáltatások közötti kapcsolattartást.
■­ Segítséget nyújtunk szociális szolgáltatások működtetéséhez, új szakmai módszerek bevezetéséhez és alkalmazásához.
■ Kutatásokat, adatgyűjtéseket végzünk szociális területen valamint

Hogyan kapcsolódhatok be a BUSZSZH munkájába?

Vegyen részt a BUSZSZH munkájában, várjuk központi műhelyeinkre, iratkozzon fel hírlevelünkre. Kapcsolódjon a hálózat munkájába a nyolc munkacsoporton keresztül. Minden fővárosi szociális intézményben dolgozó kollégára számítunk.

Az alábbi felsorolás segít eldönteni, hogy melyik intézmény, szolgáltatás melyik munkacsoporthoz tartozik:

■ Addiktológiai munkacsoport – szenvedélybeteg embereket ellátó szociális alap és szakosított ellátók számára
■ Család- és Gyermekjóléti Központok- Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások intézményei és szakemberei részére
■ Gyermekek-, Családok Átmeneti Otthonai- A gyermekek átmeneti gondozási szolgáltatásai és szakemberei részére
■ Fogyatékosságügy- A fogyatékos embereket ellátó szociális alap- és szakosított ellátásai és szakemberei részére. A munkacsoport három almunkacsoport és összevontan is működik:

– szakosított ellátást nyújtó intézmények és támogatott lakhatás
– fogyatékos személyek nappali ellátásai
– támogató szolgáltatások

■ Hajléktalanság- Hajléktalan embereknek nyújtott szociális szolgáltatások és a terület szakemberei részére
■ Idős Emberek Alapszolgáltatásai

Idős emberek alapellátásai és szakemberei részére: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., demens emberek nappali ellátása

■ Idős Emberek Otthonai- idős embereknek nyújtott szakosított ellátások és a területen dolgozó kollégák részére
■ Mentális problémák- Pszichiátriai betegek emberek nyújtott szakosított ellátások, alapellátások és támogatott lakhatás és a területen dolgozó szakemberek részére

Kapcsolat

■ Dr. Sziklai István
Budapest Szociális szakmatámogatás vezetője
sziklai.istvan@maltai.hu
■ Miklós Kata
Hálózati munkatárs
miklos.kata@maltai.hu
■ Elérhetőségünk
budapestihalozat@maltai.hu