Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Család- és Gyermekjóléti Központok

FŐOLDAL  > MUNKACSOPORTOK > CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTOK

Kik a munkacsoport tagjai?

A Fővárosban működő 23 Család-és Gyermekjóléti Központot összefogó munkacsoportjaként célunk, hogy aktív munkakapcsolatban, egymást informálva és segítve működjünk együtt.

A fővárosi munkacsoportunk tevékenységei

■ GYVR: A család-és gyermekjóléti szolgáltatásokban bevezetésre kerülő „Gyermekeink Védelmében” un. GYVR informatikai rendszer alkalmazásának a segítése. A szakma támogatása és a Minisztérium, valamint a MÁK felé történő visszacsatolás;

■ INFORMÁCIÓ: Tájékoztatókat küldünk az EMMI és az Slachta Margit NSZI felkérésére a terület felé. Levelezőlistánkon folyamatosan kommunikálunk egymással.

■ ALMUNKACSOPORTOK: 2021 végén egy kérdőíves felmérést készítettünk a legfontosabb szakmai kérdések kapcsán. A válaszok és a telefonos egyeztetések és a személyes találkozások során felvetett problémák alapján az alábbi al-munkacsoportok alakultak:
a) Kapcsolattartási protokoll munkacsoport – vezeti Orosz Kriszta XV. ker. szakmai egységvezető
b) Vezetői csoport – vezeti. Hanuláné Kurdi Ágnes XVI. ker. intézményvezető
c) Átmeneti gondozással való együttműködés protokollja munkacsoport – vezeti: Papp Krisztina II. ker. és dr. Schmidt Ágnes Málta – konzorciumi tagok
d) Jelzőrendszer hatékonyabb működtetése munkacsoport – vezeti Mogyoró Anita VIII. ker. központ szakmai vezető

■ ESETMEGBESZÉLŐK SZERVEZÉSE: Szeptembertől intézményközi esetmegbeszélő csoport indul.

■ WORKSHOPOK-SZAKMAI NAPOK: folyamatos találkozókat biztosítunk a kollégáknak az általuk meghatározott feladatok mentén.

Tevékenységünk az országos munkacsoportban

Az NSZI felkérésére Család és Gyermekjóléti országos munkacsoport 2022 februárjában alakult meg, majd a tagok márciusban közösen meghatározták a munkatervet, melyet követően havonta ülésezik. A fővárosi szervezeteket a II. kerületi CSGYJK vezetője Papp Krisztina képviseli.

■ Almunkacsoportok alakultak a 2016-ban kiadott és 2017-ben kiegészített szakmai ajánlások és protokollok felülvizsgálatára, valamint a Felnőtt személyekre vonatkozó – család-és gyermekjóléti szolgáltatási feladat szociális segítő folyamataira ajánlás/protokoll készítésére.

■ A „Szakmai ajánlás a család-és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő-és jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól”, valamint a „Protokoll a család-és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő-és jelzőrendszer folyamatairól” című dokumentumok aktualizálására alakult munkacsoportot, Papp Krisztina konzorciumi tagunk vezeti. Az almunkacsoport 6 főből áll; 1 fő a Slachta Margit NSZI munkatársa, 1 fő a Máltai Szeretetszolgálat módszertani munkatársa és 4 fő a szociális szakmafejlesztési hálózat család-és gyermekjóléti szolgáltatások megyei, ill. fővárosi képviselője. A munkacsoport tagok, a szakmai anyagok fejezetek szerinti felosztásában vállalták a korrektúrázott átdolgozást, melyet a munkacsoport vezetőnek megküldik, aki összedolgozza a munkaanyagokat és a csoport által véglegesnek ítélt anyagot küldi meg az országos munkacsoport és a Minisztérium felé.

■ A család-és gyermekjóléti szolgáltatók országos munkacsoportjában részt vettünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociálpolitikáért Felelős Államtitkársággal való közreműködésben összeállított tájékoztató véleményezésében, mely a család-és gyermekjóléti szolgáltatók számára készült, az Ukrajnából érkező családok támogatásához. Részt vettünk az óvodai és iskolai szociális segítők képzésével kapcsolatos felmérésben, a Magyar Államkincstár által szervezett, az igénybevevői nyilvántartásban fejlesztésre került „szociális diagnózis modul” működésének és használatának bemutatására szervezett képzési napra történő jelentkezés támogatásában.

■ Fülöp Attila Államtitkár Úr felkérésére részt vettünk Herczeg Anita Asszony, a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért kuratóriumi elnökével folytatott párbeszéden, az érintettek megsegítésének témakörében, a család-és gyermekjóléti szolgáltatók feladatkörének átgondolása kapcsán.

 

A munkacsoport 2022. évi beszámolója

■ A beszámoló letölthető az alábbi link segítségével:
Letöltés .PDF formátumban

Lépj velünk kapcsolatba

Papp Krisztina

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Család-és gyermekjóléti Központ Intézményvezetője

Telefon/Fax: +36 1 225 7956

csgyk@csgyk02.hu