Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Gyermekek-, Családok Átmeneti Otthonai

FŐOLDAL  > MUNKACSOPORTOK > GYERMEKEK-, CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONAI

Kik a munkacsoport tagjai?

Minden budapesti családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona és helyettes szülői hálózata.

Céljaink

Egyik legfőbb feladatunknak tekintjük, hogy a munkacsoport tagjai megismerjék egymást, egymás intézményét és szakmai munkáját. Teret biztosítsunk a számukra a kérdéseik, problémáik felvetésére és közös megválaszolására. Ez a feladat amiatt is nagyon hangsúlyos, mert Budapesten működik az országban tevékenykedő szolgáltatások majdnem fele.

Mit csinálunk?

Koordináció: Összefogni a budapesti minden szolgáltatást.
Tapasztalatcsere: A közös rendezvények alatt lehetőséget biztosítani a találkozásra, párbeszédre.
Problémafeltárás: Megismerni a szolgáltatások jelenlegi helyzetét, problémáit.
Információnyújtás: Folyamatos, gyors információ nyújtást biztosítani számukra.
Szakmai munkatámogatása: Törekszünk a szolgáltatások szakmai színvonalának emelésének elősegítésére. Jó gyakorlatok összegyűjtése, és bemutatására lehetőség biztosítás
Társintézményekkel való muna elősegítése: Szolgáltatás típusokként a társintézményekkel történő közös munkát át kívánjuk gondolni a szakmai sztenderdek aktualizálásával. A kollégák a gyermekjóléti szolgálatokkal, oktatási intézményekkel valamint a gyámhivatalokkal való kapcsolattartást jelölték meg. A gyermekjóléti munkacsoporttal közösen kezdtük meg a munkát.
Intézményközi esetmegbeszélő biztosítása: 5 alkalmas szupervízóba ágyazott esetmegbeszélésre lehet jelentkezni 2022. szeptemberétől.

A munkacsoport a céljai elérése érdekében Workshopokat, szakmai műhelyeket szervezett, valamint részt vett a konzorciumi tagokkal közösen szervezett szakmai konferencián.

A munkacsoport 2022. évi beszámolója

■ A beszámoló letölthető az alábbi link segítségével:
Letöltés .PDF formátumban

Lépj velünk kapcsolatba

Papp Krisztina
dr. Schimdt Ágnes

A koordinációt dr. Schmidt Ágnes látja el, aki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kelta utcai Családok Otthona intézményvezetője.

https://www.maltai.hu/keltacsao

schmidt.agnes@maltai.hu