Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

A Hajléktalanügyi munkacsoport 2022-es beszámolója

A 2022 mozgalmas év volt a BUSZSZH hajléktalanügyi munkacsoportunk számára is. Találkozók, kutatás, szupervízió és tréning is segítette a kollégák munkáját. Célunk a szervezetek, munkatársak közötti együttműködés támogatása. Az addiktológia valamint a pszichiátria területén dolgozó kollégákkal működtünk együtt. 

                 

A 2022 mozgalmas év volt

A 2022 mozgalmas év volt a BUSZSZH hajléktalanügyi munkacsoportunk számára is. Találkozók, kutatás, szupervízió és tréning is segítette a kollégák munkáját. Célunk a szervezetek, munkatársak közötti együttműködés támogatása. Az addiktológia valamint a pszichiátria területén dolgozó kollégákkal működtünk együtt.

 

Rövid éves beszámolónk:

2021.12.14.

■ 2021. december 14-én az alakuló ülést online formában tartottuk. Témáink: a BUSZSZH bemutatása, kapcsolódás a korábbi fővárosi módszertani tevékenységekhez.

2022.02.25.

■ 2022. február 25. – Lakhatási programok tapasztalatai (online workshop) során arról egyeztettünk, hogy az elmúlt évek lakhatási programjai mennyire voltak képesek választ adni a speciális szükségletű hajléktalan emberek problémáira, a különböző programokba történő bevonást követően milyen szolgáltatási szükséglet merült fel az önálló lakhatás megtartása érdekében és mennyire sikerült tartósan fenntartani az önálló lakhatást.

2022.04.07.

■ 2022. április 7. – Hibrid (személyes-online jelenlétet kombináló egészségügyi ellátási) modell megvalósítása hajléktalan személyek körében – megbeszélés a programba bevont intézmények képviselőivel (személyes jelenlét)

2022.04.28.

■ 2022. április 28. – Egészségügyi állapot-megismerés és innovatív egészségügyi vonatkozású programok a hajléktalanellátásban (workshop személyes jelenléttel). A program során bemutatásra került az átmeneti szállók bevonásával megvalósuló hibrid modell, illetve szó esett a telemedicinális eszközzel történő egészségügy állapotfelmérés lehetőségeiről. A workshopon bemutatkozott a HepaGo csapata, akik hajléktalan emberek körében végeznek Hepatitis szűréseket.

2022.06.15.

■ 2022. június 15. – KONFERENCIA- „Két szék között…?” a többes szükségletű személyek támogatása a szociális ágazatban. A konferencia keretein belül megtartott szekció ülésen azokra a hajléktalan ügyfelekre fókuszáltunk, akik romló egészségi állapotuk miatt klasszikus értelemben vett munkaerőpiaci és lakhatási reintegrációra már nem képesek, viszont méltó elhelyezésük és ellátásuk megszervezése a hajléktalan ellátás kiemelt feladata.

2022.06.27.

■ 2022. június 27. – Személyes egyeztetés a Budapesti Módszertani Szociális Központtal. A Szakmahálózat működésének kezdetén az általunk megkeresett intézmények fontos problémaként jelezték vissza a pszichiátriai betegséggel élő hajléktalan ügyfelek ellátásának nehézségeit. A probléma mértékének konkretizálása érdekében tervezünk egy olyan kutatást a szakmahálózat tagjainak bevonásával, mellyel kapcsolatban releváns, empirikus tapasztalattal eddig csak a BMSZKI rendelkezik, illetve a korábbiakban az éves Február 3-i (F3) kutatások tartalmaztak erre irányuló kérdéseket. A szakmahálózat közreműködésével megvalósuló kutatás célja, hogy a F3 felvételekhez hasonlóan (akár annak részeként) felmérje a hajléktalan emberek körében a pszichiátriai betegségek előfordulási gyakoriságát, főbb típusait, a diagnózissal való rendelkezést, továbbá az ehhez kapcsolható egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A kutatás alapot szolgáltat a szakmai fejlesztésekhez.

2022.07.14.

■ 2022. július 14. A Miklós utcában személyes jelenléttel a Fővárosi Hajléktalanságügyi Stratégia megvalósulásáról tanácskoztunk. A stratégiát alkotó Fővárosi Önkormányzat kollégái, valamint kerületi önkormányzatok szociális ellátásával foglalkozó munkatársaival egyeztettünk.

2022.10.19.

■ 2022.10.19. A találkozó során azokra a pályázati lehetőségekre szerettük volna felhívni a figyelmet, melyek lehetőséget adnak a szociális munkás kollégáknak arra, hogy önállóan, ügyfelük személyes élethelyzetére reagálva keressenek forrásokat. A találkozó legértékesebb tapasztalata az volt, hogy bár ezek a források többlet energia befektetést kívánnak meg a résztvevő szociális munkások részéről, azonban nagyon jó lehetőséget teremtenek arra, hogy aktívan, a normatív finanszírozott ellátásokon felül tehessenek ügyfeleikért.

2022.11.08.

■ 2022. november 8-án online workshop keretében véleményeztük az országos hajléktalanügyi munkacsoport által aktualizált utcai szociális munka szakmai ajánlást. Az eseményre igyekeztünk olyan szereplőket meghívni, akik részt vettek a korábbi ajánlás kidolgozásában, továbbá olyanokat, akik szolgáltatóként vagy szociális munkásként érintettek az ajánlásban foglaltak gyakorlati megvalósításában.

2022.12.07.

■ 2022. december 7-én A Józanság Háza és a Véleményvezérek bejövetele címmel tartottunk találkozót a munkacsoport tagjaival. Előadóként Dávid Ferencet, a Kék Pont Alapítvány munkatársát kértük fel, aki utcán élő szintetikus kannabinoid (herbál, biofű) használók számára fejlesztett program szakmai hátteréről és a budapesti terepmunka során feltárt droghasználói színterek és érintetti csoportok fontosabb jellemzőiről tartott előadást. Ezt követően kerekasztal beszélgetés során vitatták meg a résztvevők a hallottakat, továbbá szó esett az egyes intézményi tapasztalatokról, az ágazati együttműködés lehetőségeiről és szükségességéről.

Az elmúlt félévben három több alkalmat felölelő projekt is megvalósult a hajléktalan ellátás terén:

■ 2022. november 29-én és december 9-én Szociális ellátások és integrációt segítő megoldások címmel kétnapos tréninget szerveztünk. A tréninget Menhely Alapítvány tartotta a hajléktalanellátó intézményekben dolgozó munkatársak részére. Az ingyenes tréningre nagy volt az érdeklődés, ezért legalább a jelentkezők felét el kellett utasítanunk, végül 17-en vettek részt rajta.

■ Esetmegbeszélő fókuszú, intézményközi szupervíziót szerveztünk kollégák számára. Összesen 5 alkalmas, 16,5 óra kiscsoportos szupervízión vehettek részt a kollégák, összesen 13 fő.

■ Az elmúlt félévben valósult meg továbbá a hajléktalan ügyfelek pszichiátriai betegségeivel kapcsolatos kutatás adatgyűjtési fázisa (2022. október vége – november eleje). A kutatást az MMSZ (MMSZ Egészségügyi Centrum, Docroom, BUSZSZH) és a SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikája valósítja meg. A lekérdezéssel 25 szociális szakembert bíztunk meg és 540 fő hajléktalan személyt értünk el. Az adatbázist megtisztítottuk, a nyers feldolgozás megtörtént. 2023. februárjában került sor az első eredmények közzétételére egy konferencia keretében.

Varga Ágnes
szakterületi vezető

Szentkereszty Tamás
intézményvezető