Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Országos Közöségi Ellátások Egyesülete (OKEE)

Kik vagyunk?

Az Országos Közösségi Ellátások Egyesülete a pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó közösségi (ide értve az alacsonyküszöbű ellátásokat is) és nappali szociális szolgáltatásokat tömörítő szakmai szervezet 2006 óta.

Ezen szociális intézmények és szolgáltatók országosan több mint 10.000 fő ellátottat támogatnak, gondoznak lakóterületükön és a nappali ellátás színterén, együttműködve az egészségügyi gondozóhálózattal, illetve az ellátottak hozzátartozóival.
Az általunk képviselt szociális szolgáltatóknál dolgozó szakmai munkatársak száma megközelíti 400-500 főt.

Céljaink

Legfontosabb tevékenységünk a közösségi ellátással kapcsolatos érdekképviselet, ezen belül a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegséggel küzdő személyek és a velük foglalkozó szakemberek általános és speciális érdekeinek védelme kiemelt hangsúllyal rendelkezik. Célunk ezen szervezetek erősítése, társadalmi szerepvállalásainak segítése, a kormányzat és a szociális szolgáltatók közötti partneri viszony és a közös érdekek erősítése.

■ A közösségi ellátás szakmai színvonalának emelése és a szakmai szempontok fokozottabb érvényesítése.
■ A pszichiátriai – és szenvedélybeteggé vált emberek érdekeinek képviselete.
■ A szakterületen dolgozók általános és speciális szakmai érdekeinek védelme.
■ A szakterületet érintő országos, területi és helyi döntések kezdeményezése, véleményezése és befolyásolása,
■ A társadalmi előítéletek oldása és a pontos tájékoztatás.
■ Pszichiátriai – és szenvedélybeteg emberek társadalmi esélyegyenlőségének segítése.

Miért tarjuk fontosnak a szakmatámogatásban való részvételt?

Az Egyesület színvonalas, összehangolt szervezeti munkája során részt vesz az országban folyó fejlesztési folyamatokban – a tervezéstől a megvalósításig -, valamint az információáramlásban, partnerségek kialakításában, problémafeltárásban és az érdekképviseletben. Ezen célok elérése okán veszünk részt a budapesti szakmatámogatás konzorciumában.

Feladatunk a BUSZSZH-ban

Az OKEE az Aranykereszttel együtt közösen koordinálja a Pszichiátriai beteg Emberek Budapesti Szociális Alap- és Szakosított Ellátási Szakmatámogatási Csoportját. A munkacsoport tevékenységént a mentális problémák menü alatt érheti el. Bódy Éva koordinálja az Országos Pszichiátriai Munkacsoportot.

Kapcsolat

A szakmai támogatási munkában koordinátorok:
■ Berényi András
okee@kozossegiellatasok.hu
+36 30 436 4790
■ Bódy Éva
okee@kozossegiellatasok.hu
+36 30 370 1376