Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Aranykereszt Közhasznú Nonprofit Kft.
Margaréte Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona

Közhasznú szervezet vagyunk

Az ARANYKERESZT Kiemelten Közhasznú Szervezet 1991. február 21-én alakult, azzal a céllal, hogy a 90-es évek elején megváltozott új társadalmi igényt tudjuk kielégíteni. 1991. május 1-jén nyitottuk meg Magyarország első magán szociális otthonát Soroksáron.

1991-ben – a korábban csak az állam által végzett tevékenység végzésével – cégünk az érdeklődés középpontjába került. A nagyszámú érdeklődő lehetővé tette az újabb és újabb bővülést, szolgáltatásaink fejlesztését.

A Népjóléti Minisztérium az ARANYKERESZT-tel kötött először állami szociális közfeladat ellátására szerződést, amelynek értelmében 1991 nyarától ugyanazt az állami normatívát kaptuk, melyet az állami szociális otthonok.

Jelenlegi szolgáltatásaink

Margaréta Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona nevű intézményünket 1999 őszén nyitottuk meg Budapesten, a Jászberényi út 82 szám alatt. Otthonunk jelenleg 131 férőhellyel működik, amelyből 113 férőhely a pszichiátriai betegek otthona, 18 férőhely az idősek átmeneti gondozóháza. Pszichiátriai beteg embereket támogatunk, akik komplex ápolási szükségletűek, akiknek nincs más lehetőségük az önálló életvitelre. Fokozott támogatási szükségletű idős emberek élethosszig tartó ápolását-gondozását vállaljuk.
Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi szociális és egészségügyi ellátásra, szakápolási engedéllyel is rendelkezünk.

Miért tartjuk fontosnak a szakma támogatásban való részvételt?

A szakmatámogatási hálózati munkát azért vállaltuk , mert szeretnék elősegíteni a Budapesten működő szervezetek összefogását, még szorosabb együttműködését. A munkánk során szeretnénk fejleszteni a klienseink szempontjából fontos, más szektorokkal való együttműködést is. Lehetőséget látunk az ellátásban résztvevő szervezetek és kollégák szakmai fejlesztésére, illetve az ezzel kapcsolatos döntések előkészítésében való részvételre is. Fontos feladatnak tartjuk, hogy a pszichiátriai betegekkel szembeni sztereotípiákat, az előítéletekből épített falakat lebontsuk.

Feladatunk a BUSZSZH-ban

Az Aranykereszt a Pszichiátriai beteg Emberek Budapesti Szociális Alap- és Szakosított Ellátási Szakmatámogatási Csoportját koordinálja az OKEE-vel együttműködésben. Valamint résztveszünk az Pszichiátriai ellátók országos munkacsoportjában.

Kapcsolat

■ Barta Andrea
Vezető ápoló
fonover.margareta@aranykereszt.hu
+36 20 589 8210
■ Konkoly Zoltán
Intézményvezető
intézményvezeto.margareta@aranykereszt.hu
+36 20 589 8202