Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)

Kik vagyunk?

A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja integrált intézményként felnőtt mozgássérült személyek számára nyújtunk:

■ komplex rehabilitációs, ápoló-gondozó intézményi,
■ nappali ellátást,
■ fejlesztő foglalkoztatást
■ támogatott lakhatást.

 
Célunk igénybe vevőink társadalmi re/integrációjának elősegítése, a szükségleteiket messzemenően figyelembe vevő, aktív együttműködésre épülő, magas szakmai színvonalú szolgáltatások biztosításával.

Az intézményben nyújtott szolgáltatásokkal, közösségépítő programokkal klienseink fizikai és mentális állapotának megtartására, javítására, önállóságuk, önérvényesítési képességük megerősítésére törekszünk. Támogatjuk ügyfeleink oktatási/képzési rendszerekbe való bekapcsolódását és munkába állásukat.

Miért tartjuk fontosnak a szakma támogatásban való részvételt?

A szakmatámogatási hálózat lehetőséget biztosít arra, hogy fogyatékosságügy területen dolgozó szakemberek tapasztalatot tudjanak cserélni többek között a szolgáltatásokat érintő legfontosabb kérdésekről, kihívásokról, jó gyakorlatokról, de az aktuális jogszabályi változások mindennapi gyakorlatba ültetéséről is.

Feladatunk a BUSZSZH-ban

A Fogyatékos Emberek Budapesti Szociális Szakmatámogatási Csoportjának hálózati működtetését a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának delegált tagjai, valamint a Református Szeretetszolgálat delegált tagja közösen, partneri viszonyban látja el.

A csoportunk három almunkacsoportra oszlik, melyben a MEREK
■ a szakosított ellátások munkacsoportjáért és
■ a nappali ellátások munkacsoportjáért felel.

Kapcsolat

■ Fóris Johanna
Igazgató

■ Demirkán Mária
■ Levelező listáink bp.tszr.alapellatas.nappali@merek.hu bp.tszr.alapellatas.tam.szolg@merek.hu bp.tszr.szakositott.ellatas@merek.hu