Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Reflektorfényben az intézményben élő, idős ellátottak jogai

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által működtetett Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat – BUSZSZH Idős Otthonok munkacsoport az idei évben hat alkalommal szervez szakmai napot a Fővárosban működő állami, egyházi és nem állami fenntartók által működtetett idősek otthona és gondozóháza szociális szakemberei részére.                                                                                                                                                                                                                                                                           

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által működtetett Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat – BUSZSZH Idős Otthonok munkacsoport az idei évben hat alkalommal szervez szakmai napot a Fővárosban működő állami, egyházi és nem állami fenntartók által működtetett idősek otthona és gondozóháza szociális szakemberei részére.

Fő célunk a személyközpontú idősellátás, az egyéni szükségletnek megfelelő foglalkoztatás, mentálhigiénés ellátás támogatása, az ellátotti jogok védelme, a szakmai protokollok és vonatkozó jogszabályi keretek ismertetése.

Motivációnk, hogy a meghívott előadókkal és a jelenlévő szakemberekkel együtt gondolkodva keressük a mindennapjainkban jelentkező szakmai kihívásokra adott megfelelő válaszokat. Az előadásokat kis csoportos munkamódszerrel dolgozzuk fel, ahol lehetősége van a jelenlévő szakembereknek egymás megismerésére, szakmai tapasztalataik cseréjére.

Az év második felében az ellátotti jogok védelmére koncentráltunk és hozzányúltunk olyan témákhoz, melyek nem szokványosak és nem könnyű róluk beszélni.

Szabó Judit Ágnes szociológus az Újbudai Szociális Szolgálat szociális munkatársa, az idős személyek intézményen belüli bántalmazásáról tartott előadást elméleti megalapozottsággal, melyet Balog Józsefné idősügyi szociálpolitikai szakértő, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép – Magyarországi Régiójának szakterületi vezetője követett, az intézményvezetői gyakorlati munkája során szerzett tapasztalataival, kiemelten a prevencióra és a munkatársak érzékenyítésére fókuszálva.

Az idősek bántalmazása tabu téma társadalmunkban, alig van kutatási anyagunk, mindeközben a jelenség létezik a családokban és intézményekben egyaránt.

Az intézményen belüli abúzus, abban különbözik az otthoni bántalmazástól, hogy az azt elkövető szakember, jogilag szabályozott keretek között, munkaviszonyban végzi feladatát, konkrét feladatokat és kötelezettségeket meghatározó munkaszerződés és munkaköri leírás alapján.

A bántalmazás rendkívül nehezen ismerhető fel az intézményvezető, vezetőápoló vagy más személy számára, mivel az időskort a törékenység, sérülékenység, központi idegrendszer leépülése, ennek következtében gyakori esések, zúzódások jellemzik, kiemelten a demenciával élők körében, akik számára a verbális kommunikáció is nehezített.

Az ENSZ szerint több visszaélés érheti az intézményben élő időseket, aminek sajnos alap oka a kimerült, túlterhelt, alulfizetett ápolók, gondozók. Természetesen ez a helyzet nem jogosítja fel a szakembereket a méltatlan magatartásra, de a témáról nem beszélhetünk úgy, hogy ezt ne mondjuk ki.

A téma aktualitását megalapozta, hogy az idei év augusztusában jelent meg egy cikk, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye egyik idősotthonában az ügyészség négy terhelt ellen halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat, a bűncselekmény büntetési tétele egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.

Az eset lényege, hogy az ápolók az idős asszonyt szakszerűtlenül, fürdőköntösének övével rögzítették a kerekesszékbe, melyről hiányzott a lábtartó, az ellátott lecsúszott és megfulladt.

A szakmai napon, mindkét előadó a jelenség felismerésére, a prevencióra helyezte a hangsúlyt bemutatva a bántalmazás különböző formáit úgy, mint a testi – fizikai bántalmazás, szóbeli erőszak, lelki bántalmazás, elhanyagolás, ezek direkt és látens formái. Az előadók prezentációja elérhető a BUSZSZH web-oldalán, ahol az előadás fontos részleteit megismerhet az olvasó.

Erre a témára épült a soron következő őszi szakmai napunk, a korlátozó intézkedés szakszerű alkalmazása idősek otthonaiban, melyet két nagyszerű előadó Filotásné Ugrics Katalin, az Integrált Jogvédelmi Szolgálat ellátottjogi szakreferense és Peyerné Burján Mária, a Boldog Gellért Egészségügyi Közhasznú Nonprofit KFT ápolási igazgatója mutatott be. Ezen az alkalmon részletesen megismerték a jelenlévők a korlátozó intézkedés bevezetésének szakszerű és biztonságos eljárását, kiemelve azokat a gyakorlatokat, melyek nem megfelelőek és nem alkalmazhatóak a mindennapi ápolás – gondozás során. A korlátozásnak minden esetben az ellátott és környezete védelmét kell szolgálni és soha nem lehet büntető jellegű. Az előadások szintén elérhetőek a web-oldalunkon, ahol a téma részletezése megtekinthető.

Jelen cikk megírását követő szakmai napunk tovább folytatja fenti témákat, ahol a gondnokság alatt álló ellátottak helyzetéről, jogaikról, döntési kompetenciáikról, cselekvőképességében korlátozott élethelyzetekben önrendelkezés jogaikról fog beszélni gyámügyi szakember és a támogatott döntéshozatalról a demenciával élő idősek esetében, egy idősügyi szakértő.

Fenti témáink nem könnyűek, de annál fontosabbak! Állandó kihívást jelent számunkra, hogy a térben – időben dezorientált, demenciával élő időseinket megóvjuk az elkóborlás okozta veszélyektől úgy, hogy mindeközben maximálisan tiszteletben tartsuk ellátotti jogaikat, emberi méltóságukat.

Ezen szakmai kihívások ösztönöznek bennünket arra, hogy a témát minél szakszerűbben körül járjuk jogilag, mentálhigiénés megközelítéssel, és ápolás egészségügyi szempontok alapján.

Köszönjük előadóinknak tudásuk megosztását a fővárosban dolgozó szakemberekkel és minden szociális szakembernek, aki számára fontos a tudásbővítés, szakmai tapasztalatcsere és részt vesznek szakmai napjainkon. 

Letölthető dokumentumok

■ Korlátozó intézkedések szakszerű alkalmazása idősek otthonaiban – Filotásné Ugrics Katalin

■ Intézményen belüli -kiemelten a demenciával élő – idős személyek direkt vagy latens bántalmazása – Balog Józsefné

■ Intézményi bántalmazás – Sérül-e az emberi méltóság a bentlakásos szociális és egészségügyi intézményekben? – Szabó Judit Ágnes

■ Korlátozó intézkedések szakszerű alkalmazása idősek otthonaiban – Preyerné B. Mária

Balog Józsefné
idősügyi szociálpolitikai szakértő
idősügyi munkacsoport vezető