Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Szenvedélybeteg-ellátás Munkacsoport – „Fókuszban a hozzátartozókkal való munka”

Szociális szakemberként gyakran tapasztalhatjuk, hogy addiktológiai problémával sokszor nem maguk a függők fordulnak hozzánk segítségért, hanem az ő szenvedő, aggódó hozzátartozóik.                                                                                                                               

A BUSZSZH Szenvedélybeteg-ellátás Munkacsoport 2022. október 19.-i szakmai műhelye

Fókuszban a hozzátartozókkal való munka

Szociális szakemberként gyakran tapasztalhatjuk, hogy addiktológiai problémával sokszor nem maguk a függők fordulnak hozzánk segítségért, hanem az ő szenvedő, aggódó hozzátartozóik. Ilyenkor a segítők sokszor csak széttárt kézzel annyit mondanak: „Az érintett jöjjön segítséget kérni, Ön nem tud semmit tenni, meg kell várni, amíg a függő eléri a mélypontot”, stb. Pedig ez a mondat nem feltétlenül igaz.

Októberi workshopunkon Mészáros Piroska, addiktológiai konzultáns és meseterapeuta tartott nekünk előadást a családokkal való munkáról, a családi szembesítő tréingről, és a mesék használatáról a függő családokkal való munkában. Az előadásának címe frappánsan a „Hatost dobni golyóval – avagy Táltospótló, Lejtőszappanozó és a három szörnyek. – Hozzátartozók megjelenése az ellátórendszerben, segítői szerepek.” volt.

Az előadásból megtudhattuk, hogy a „táltospótló”, az maga a szer, drog vagy alkohol, hiszen a mesékben a táltos a belső erőközpontunkat jelképezni, és ha az túl gyenge, akkor jön képbe a tudatmódosító „segítsége”. A „lejtőszappanozó” az a hozzátartozó, aki bár jó szándékú, de megmentői viselkedésével csak egyre mélyebbre taszítja a függőt a bajba. Végül a három szörnyek pedig a „Majd én tudom!”, az „Akaraterő kérdése!” és a „Fejben dől el!” „bölcsességek”, melyeket a függők és a hozzátartozók is gyakorta elővesznek.

Ilyen és ehhez hasonló példákon át beszélt nekünk az előadó a függőség családi dinamikájáról, és bevezetetett bennünket a Családi Szembesítő Tréning módszerébe. Ez a beavatkozás egyfajta családi intervenció, ahol a segítő szakember felkészíti az aggódó családtagokat arra, hogy hogyan szembesítsék függő családtagjukat a szenvedélybetegségével. A módszer célja nem az absztinencia elérése, hanem az, hogy az addig tagadásban lévő függő családtag a szembesítés után kérjen segítséget függősége kezelésében. A szociális háló megszólító ereje a ható tényező, hiszen egyfajta „barátságos össztűz” zúdul a beteg családtagra, aki a szeretetteljes, de határozott és őszinte kommunikáció hatására szembesül függősége családi következményeivel. A néhány alkalmas folyamat után azonban nem feltétlenül csak a függő működése változhat meg, hanem az abban résztvevő családtagok is egy újfajta kommunikációt tanultak és gyakorolhatták, hogy milyen az „egészséges” hozzátartozói viselkedés.

Az előadás végén a meseterápiából is kaphattunk ízelítőt: egy mesén keresztül néztük meg, hogy hogyan használható a meseterápia vagy meseterápiás elemek a szenvedélybetegekkel való munkában. A workshop a hasznos és gyakorlatias módszerátadáson túl bátorító és lelkesítő volt, a résztvevők úgy érezhették, hogy muníciót szereztek a hozzátartozókkal való munkára.

Mészáros Piroska „Hatost dobni golyóval – avagy Táltospótló, Lejtőszappanozó és a három szörnyek. – Hozzátartozók megjelenése az ellátórendszerben, segítői szerepek.” című anyagát az alábbi link segítségével letöltheti!