Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Önállóságot, esélyt és támogatást mindenkinek! Az Óbudai Rehabilitációs Központban jártunk

Májusban egy igazán inspiráló intézménylátogatáson vett részt 24 szakember a BUSZSZH munkacsoportjából az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztató Központ jóvoltából.                                                                                                                                                                                            

Munkacsoport: Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat (BUSZSZH) Fogyatékos Emberek Budapesti Szociális Alap- és Szakosított Ellátási Szakmatámogatási Csoportja

Dátum: 2024. május 7.

Intézmény: Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztató Központ

Májusban egy igazán inspiráló intézménylátogatáson vett részt 24 szakember a BUSZSZH munkacsoportjából az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztató Központ jóvoltából. A területi szakmatámogatási hálózat keretében működő BUSZSZH több intézménylátogatást is szervezett ebben az évben. Célunk, hogy a személyes tapasztalatcsere által szorosabbra fűzzük a kapcsolatot és tovább építsük az értékes együttműködéseinket, -melyek tapasztalataink szerint- a COVID óta meglazultak.

Az intézmény fogyatékos személyek és pszichiátriai beteg emberek részére biztosít különböző alapszolgáltatásokat magas színvonalon, változatos és aktív tevékenységek lehetőségeit kínálva, támogatva az igénybe vevőket mindennapi életük különböző területein. A látogatás során arról beszélgettünk, hogy az egyes szolgáltatások, kiemelten a foglalkoztatást segítő tevékenységek, hogy tudnak épp annyi és olyan támogatást nyújtani az illetőnek, amelyre szüksége van, amelyben fejlődni tud.
Betekintést nyerhettünk az intézmény mindennapjaiba, megismerhettük az egyes szolgáltatások specialitásait, és megismerkedhettünk az ott dolgozó szakemberekkel és igénybe vevőkkel.

Nappali ellátás keretében a fogyatékosság jellege és szükséges támogatás mértéke szerint, egyéni igényeknek megfelelően, számos változatos és igényes elfoglaltság közül választhatnak az igénybe vevők. Népszerűek a tánc foglalkozások, az állatasszisztált terápiás alkalmak, azonban a legjobban várt közösségépítő program az évente megrendezésre kerülő Óbudai Rehab Atlétikai Kupa. A sporteseményen a fővárosból és vidéki településekről érkező, fogyatékossággal élő fiatalok mérik össze tudásukat, erejüket. Az idei, májusban megrendezett esemény immár a tizenharmadik alkalom volt a Kupa történetében.

A nappali ellátás mellett a támogató szolgálat munkatársai nyújtanak segítséget fogyatékossággal élő igénybe vevőik részére az elérhető legmagasabb szintű önálló életvitel kialakításában, illetve megőrzésében, saját otthonukban, valamint a lakáson kívül elérhető közszolgáltatások igénybevételével. A mindennapi tevékenységek mellett klubfoglalkozásokat is tartanak látássérült emberek részére.

Az intézmény pszichiátriai betegek nappali ellátása keretében egyéni terápiával és a rendszeres mentálhigiénés csoportfoglalkozásokkal segítik az igénybe vevőket, akiknek lehetőségük van pszichiáter szakorvossal történő konzultációra is. Kiemelnénk, hogy rendszeres a kapcsolat az intézmény és az egészségügyi ellátás között, így az egyes embereknek nyújtott, két oldalról jövő segítség összeadódik.

Büszkeség, hogy a szolgáltatások palettája 2024. január 1-jétől pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátással bővült. Így még több embert tudnak támogatni. A közösségi pszichiátriai ellátás szolgáltatásait az intézmény munkatársai az igénybe vevő személy otthonában, illetve lakókörnyezetében – személyes céljaira és egyéni szükségleteire alapozva, gondozási terv alapján – személyesen biztosítják, vagy közvetítéssel, szervezéssel, tanácsadással segítik az azokhoz való hozzájutást.

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának és társadalmi befogadásának első lépése az intézmény által biztosított fejlesztő foglalkoztatás. A munkavállalók a Munka törvénykönyve szerinti jogviszony, illetve Fejlesztési jogviszony keretében is végeznek papíripari előkészítő munkát, varrodai és faipari tevékenységet, kerámia tárgyakat és szövőipari termékeket készítenek, továbbá kerti és karbantartási munkálatokat végeznek.  A foglalkoztatott embereknek és az intézmény számára is fontos, hogy ezek a termékek és szolgáltatások piaci értékkel bírnak.

Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztató Központban zajló fejlesztő foglalkoztatás keretében a munkavállalók strukturált és támogató környezetben dolgozhatnak, ahol figyelembe veszik egyéni szükségleteiket és képességeiket. A munkaformának köszönhetően az érintettek nemcsak munkatapasztalatot szereznek, hanem komplex rehabilitációs folyamatban is részt vesznek, amely elősegíti fizikai, mentális és szociális fejlődésüket.

A fogyatékos személyek és pszichiátriai beteg emberek befogadása a munka világába számos szempontból kulcsfontosságú, mind az érintett egyének, mind a társadalom egésze számára.
Egyrészt elősegíti a fogyatékos és pszichiátriai beteg emberek társadalmi integrációját, csökkenti a kirekesztettség érzését, és hozzájárul az esélyegyenlőség megteremtéséhez. 
A munkavállalás lehetőséget teremt a magasabb fokú anyagi függetlenségre, továbbá a munkahelyi környezet lehetőséget ad az egyéni és társas készségek fejlesztésére, új ismeretek és tapasztalatok megszerzésére. A munkavégzés során szerzett tapasztalatok növelik az önállóságot és a problémamegoldó képességet, amelyek az élet más területein is hasznosak lehetnek.

A végső cél, hogy a foglalkoztatás nyílt munkaerőpiacon történjen, amely növeli a munkahelyi sokszínűséget, kedvezően hatva a munkahelyi kultúrára és az innovációra. A különböző perspektívák és tapasztalatok gazdagítják a csapatmunkát, és kreatív megoldásokhoz vezethetnek.

Az intézmény hosszú távú tervei között szerepel a nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás támogatása, valamint támogatott lakhatás kialakítása fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek rézére. 
Az intézménylátogatás alkalmával megismert alkalmazott módszerek és tapasztalatok megosztása inspirálhatja a résztvevőket, segítséget nyújthatnak a szolgáltatások szervezésben és későbbi tervek megvalósításában. Büszkék vagyunk, hogy részt vehettünk az eseményen, és izgatottan várjuk, hogy tovább építsük ezeket a kapcsolatokat a jövőben is! 

Szakmatámogatási tevékenységünk során a nyár folyamán folytatjuk az intézmények bemutatkozását.

Az intézmény munkatársainak köszönjük a kedves fogadtatást, a résztvevőknek pedig az aktív részvételt!

Az intézmény tevékenységéről, rendezvényekről bővebb információ: https://obudairehab.hu

 Szabó Mariann és Miklós Kata 
 BUSZSZH

A Munkacsoporton bemutatkozó szervezetek elérhetőségei:

■ Megálló Csoport: https://megallo.org/hu_HU/
■ Kompánia Alapítvány: https://kompania.hu/alapitvany/
■ MMSZ Fogadó Támogató Szolgálat, Gödöllő: https://maltai.hu/fogadogodollo
■ FESZGYI Írisz Klub: https://feszgyi.hu/szenvedelybetegek-nappali-ellatasa
■ RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Budapest: https://www.facebook.com/revbudapest
■ Dunaújvárosi Drogambulancia: http://www.ujdrogambulancia.hu/
■ MRE KIMM Drogterápiás Otthon: https://drogterapia.hu/

Clark Glória Anna- Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő
Misszió Drogterápiás Otthona