Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Kutatás a hajléktalan emberek mentális egészségéért

BUSZSZH közreműködésével kérdőíves kutatás indul. A vizsgálatba minimálisan 500 hajléktalan ellátást igénybevevő személyt tervezünk bevonni.                                                                                                                                                                                                 

BUSZSZH közreműködésével kérdőíves kutatás indul. A vizsgálatba minimálisan 500 hajléktalan ellátást igénybevevő személyt tervezünk bevonni.

Egyrészről azt kutatjuk, hogy a hajléktalan emberek, mit gondolnak az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésükről. Másrészről standardizált pszichológiai kérdőívekkel mérjük fel pszichés állapotuk egyes jellemzőit.

Célunk, hogy evidencia alapú kutatásban kapjunk képet a hozzánk fordulók mentális állapotáról. Mindez hozzájárul az ellátáshoz való hozzáférésük javításához.

A kutatás vezetője Békási Sándor főorvos, a pszichiátriai felmérés szakmai hátterét a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika munkatársai biztosítják. A kérdőívek felvételében közreműködnek a Baptista Integrációs Központ, a Menedékház Alapítvány és a Baptista Szeretetszolgálat, valamint a Máltai Szeretetszolgálat hajléktalanellátásban dolgozó kollégái.

Összesen huszonkét kérdezőbiztos vett részt a felkészítésen, ők a napokban kezdik az adatgyűjtést.

képen Dr. Papp Szilvia pszichiáter szakorvos – Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika- tanársegédje valamint Dr. Békási Sándor MMSZ- Egészségügyi Centrum Intézményvezető főorvosa tart felkészítő a kutatásban résztvevő kérdezőbiztosoknak.