Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Fogyatékosságügyi szakmai találkozók – Fogyatékosságügyi Munkacsoport

Az év első felében hat alkalommal találkoztunk, hasznos és gyakorlatias témákat körül járva: Mindent az ágazat képzéseiről – változások és hasznos információk; Kutyaterápiával a munkatársak lelki egészségéért – a Do as I do módszer; Szakmai elakadások és megoldások – a SOAR analízis; Empátia, nyitottság, információ és visszajelzés – hatékony kommunikációs gyakorlatok.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Az év első felében hat alkalommal találkoztunk, hasznos és gyakorlatias témákat körül járva: 

Mindent az ágazat képzéseiről – változások és hasznos információk; Kutyaterápiával a munkatársak lelki egészségéért – a Do as I do módszer; Szakmai elakadások és megoldások – a SOAR analízis; Empátia, nyitottság, információ és visszajelzés – hatékony kommunikációs gyakorlatok.

Az év második felében folytatjuk a munkatársak lelki támogatását célzó programok szervezését és a szakmai közösségépítést.

Szakmatámogatási csoportunk hálózatépítő tevékenységének kiemelt célja a fogyatékos személyeket ellátó szociális szolgáltatók rendszeres támogatása, a biztosított szolgáltatások minőségének emelése érdekében. Ennek jegyében 2023. I. félévében hat alkalommal biztosítottunk személyes találkozási lehetőséget a fővárosi szolgáltatók munkatársai részére.

A szakmai műhelyek megrendezésével a módszertani segítségnyújtás mellett a szakemberek lelki feltöltődésének támogatását tűztük ki célul, ezért igyekeztünk olyan tematikus programokat szervezni, amelyek lehetőséget teremtettek szakmai elakadások közös feldolgozására, a hétköznapokban jól működő gyakorlatok megosztására, új ismeretek elsajátítására.

Februárban a nappali ellátásban dolgozó munkatársakat hívtuk közös gondolkodásra a Fogyatékosságügyi Országos Munkacsoport által készülő szakmai ajánlás kapcsán. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a napi gyakorlatban tevékenykedő szakemberek véleményét és tapasztalatait beépítsük az ajánlásba, annak érdekében, hogy a kiadvány valóban a szükségletekhez igazodó és hatékony iránymutatás lehessen.

Áprilisban az alapszolgáltatások és a szakosított ellátások munkatársai részére rendeztünk két közös alkalmat.
Az április 13-i szakmai műhely témája a szociális ágazatot érintő képzésekkel kapcsolatban gyakran felmerülő kérdések és aktualitások áttekintése volt, amely érintette az Országos Képzési Jegyzék és a Szakmajegyzék változásait, a szociális ágazati képzéseket, a működési nyilvántartást, a szakmai továbbképzési rendszert, a vezetőképzést és a szociális szolgáltatás végzők részére szervezett speciális képzéseket is; célunk módszertani segítségnyújtás biztosítása volt az érdeklődők részére.

Letölthető dokumentum (képzés szakmai műhely 2023.04.13.): Letöltés

Április 19-én és 20-án a Do As I Alapítvánnyal együttműködésben szerveztük meg a következő műhelyt, mely egy olyan két alkalmas előadássorozat volt, amely egymásra épülő tematikával egy komplex képzést alkotott, célja segítségnyújtás abban, hogy a résztvevők új nézőpontból tekinthessenek munkájukra, új szemléletet adjon a hétköznapi és rendkívüli kihívások megoldásához.
A Do as I do egy szociális tanuláson alapuló új kutyakiképző módszer. A Do as I do módszer lényege, hogy előhívja a kutyákban rejlő természetes utánzási képességet és ennek köszönhetően új feladatokat taníthatunk a kutyánknak, a módszer szélesebb területen való alkalmazása nem csak trükkök tanítására alkalmas, akár viselkedési problémák kezelését vagy a kutyával való közös sportolást is lehetővé teszi a szociális tanulás adta szemlélet.
A kutyánkkal való közös munka során számos dolgot megtudhatunk saját magunkról is, ezt a szemléletet szeretné a Do as I, a mindennapokba csempészni a kutyákon keresztül.

Hasznos link: Do as I Alapítvány

Májusban további két alkalommal biztosítottunk feltöltődési lehetőséget.
Május 10-én a fővárosi támogató szolgálatok vezetői részére biztosítottunk személyes találkozási lehetőséget. Az interaktív csoportmunka során a résztvevők azokra a kihívásokra összpontosítottak, amelyekkel az egyes szolgálatoknak szembe kell nézniük a mindennapi munkájuk során. A programon a támogató szolgálatok vezetői energikus és lendületes csapatot alkottak, az egymástól való tanulás, a problémamegoldás és az ötletcserék új lehetőségeket teremtettek a jövőbeli együttműködések számára.

Hasznos link: SOAR Analysis

Május 17-én és 18-án folytattuk a Do as I do módszer szélesebb körben történő megismertetését, ezúttal a fogyatékos személyeket gondozó családok és hozzátartozók körében.

Júniusban a budapesti támogató szolgálatok munkatársait (vezetőket, gondozást és szállítást végző munkatársakat) hívtuk közös találkozásra. A június 29-én megrendezésre került alkalom központi témája a kommunikáció volt. A résztvevők különböző szituációs gyakorlatokban tehették próbára problémafelismerési és megoldási készségüket és finomíthatták szóbeli kifejező valamint érdekérvényesítési képességüket, annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudjanak kapcsolódni az általuk segített emberekhez, munkatársi közösségükhöz. Ez az esemény kiemelt fontosságot kapott, hiszen a hatékony kommunikáció kulcsfontosságú a támogató szolgálatok munkatársai által nyújtott segítségben.

Bízunk abban, hogy a találkozások alkalmával a munkatársak pozitív megerősítést kaptak a tevékenységük fontosságát illetően, a műhelyek eredményeként még hatékonyabban és empatikusabban tudnak majd munkatársi közösségükben együttműködni és segítséget nyújtani a rájuk bízott fogyatékos személyek számára.

A munkacsoport vezetői:

Szabó Mariann
intézményfenntartási és módszertani munkatárs
Református Szeretetszolgálat
Diakóniai Osztály

Matus Ágnes
szakmai igazgató
MEREK