Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

„A művészetterápia jelentősége a szenvedélybetegség kezelésében” – Összefoglaló a BUSZSZH Szenvedélybeteg-ellátó Munkacsoport szakmai műhelyéről

2023. június 28., Ráckeresztúr, MRE KIMM Drogterápiás Otthon – Előadóink: Gyurkó Noémi, művészetterapeuta, az OPAII Addiktológiai és Pszichoterápiás osztályainak szakembere, illetve Clark Glória Anna, pszichológus és művészetterapeuta, a MRE KIMM Drogterápiás Otthonának munkatársa​

2023. június 28., Ráckeresztúr, MRE KIMM Drogterápiás Otthon

Előadóink: Gyurkó Noémi, művészetterapeuta, az OPAII Addiktológiai és Pszichoterápiás osztályainak szakembere, illetve Clark Glória Anna, pszichológus és művészetterapeuta, a MRE KIMM Drogterápiás Otthonának munkatársa

A 2023-as évben egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő workshopunkat a művészetterápia módszerének szenteltük. Mind a szociális szférában, mind az egészségügyben a művészetterápia alkalmazása szenvedélybetegek ellátásában megszokott és bevált gyakorlatnak számít, hazánkban és nemzetközi szinten is, ezért is figyelemre méltó, hogy milyen kevés kutatás és szakirodalom készült a témában. Ez okból is fontosnak tartottuk, hogy beszéljünk erről a témáról, hogy a szenvedélybetegekkel foglalkozó művészetterapeuták és egyéb érdeklődő szakemberek találkozhassunk és megoszthassuk egymással tapasztalatainkat és problémáinkat.

Művészetterápia a „Nyírőben”

Alkalmunkat Gyurkó Noémi nyitotta, aki bemutatta nekünk, hogy ők hogyan dolgoznak a Nyírőben művészetterápiával. Hangsúlyozta: a módszer a széleskörű program szerves része, nem önmagában áll, hanem más csoport és egyéni intervenciók kiegészítése. A művészetterápia (ezután MT) önmagában gyógyító hatású tevékenység, mellyel az érzéseket szabadon ki lehet fejezni, formába önteni, és amely lehetővé teszi, hogy a szenvedést átalakítsuk és integráljuk.

A szerhasználat kontrollvesztettségét jól tudja ellenpontozni a MT, azáltal, hogy kereteket ad és határokat szab, de ezeken belül lehetővé teszi a szabad önkifejezést, az érzelmek szabad áramlását. Sőt, ehhez eszközöket is kínál, melyek lehetővé teszik az alkotás sikerélményét, a produktivitás kibontakozását. A klinikán heti rendszerességgel tartanak MT csoportot, ami általában másfél órás, és egy, a művészetterapeuta által hozott téma köré épül. Nyitókörrel és hangolódással kezdik az alkalmat, melyet aztán egy non-verbális alkotási folyamat követ, változatos eszközök és technikák segítségével. A nem-verbális alkotás szakaszát egy verbális, tudatosítási szakasz követi, ahol a kliens kívülről, biztonságos távolságból szemlélheti saját alkotását, és ott megjelent érzelmeit, problémáját, ahol ütköztetheti azt a valósággal. Ebben a szakaszban a terapeutával is kapcsolódhat, közösen lépkedhetnek a megjelent tudattalan tartalmak tudatosítása felé.

Az előadónk beszámolt arról is, hogy a páciensek alkotásait esetmegbeszéléseken a stáb is megszemlélheti, így új aspektusait láthatják a beteg személyiségének, problémáinak. Fontos azonban, hogy a kezelő személyzet ismerje valamelyest a klienst és a kontextust, melyben az alkotás készült, azért, hogy ne saját projekcióikkal találkozzanak az alkotásban. Noémi sok gyönyörű és érdekfeszítő alkotást mutatott be, melyek az addiktológiai osztály MT-ás csoportjain készültek, ezek a csatolt pdf-ben megtekinthetők.

Művészetterápia a ráckeresztúri Drogterápiás Otthonban

Ezután az MRE KIMM Drogterápiás Otthonában zajló művészetterápiás munkáról beszéltünk. Itt a Katarzisz Komplex Művészetterápiát alkalmazzuk a rehabilitációban, már 2015 óta. Az Antalfai Márta által kifejlesztett módszer a természetre hangolódás és a katartikus érzelem-átélés megtapasztalására épülve segít tudatos és nonverbális élmények és komplexusok átdolgozásában, feszültség-levezetésben, és új készségek előhívásában. Intézményünkben ezt a módszert fokozatosan alakítottuk a szenvedélybeteg célcsoport igényeire, és specializáltuk a tinédzser függők alcsoportjára is. Ezeket a MT csoportokat két hetente 120 percben tarjuk, és mindig természetre hangolódással kezdjük, melyet relaxáció majd versre, zenére alkotás követ.

A rehabilitációs terápia különböző szakaszaiban más és más gyógyító aspektusai hasznosulnak a művészetterápiának. A terápia első szakaszában a kezelésbe való megérkezés, a kijózanodás, az elvonás, a mentális stabilizálódás időszaka. Fontos ekkor, hogy fel tudjuk ébreszteni a kliensben a reményt, erősítsük a motivációját, és egy alapvetően biztonságos légkör megteremtésével segítsük ezt a stabilizációs folyamatot. Ebben az időszakban a MT nagyon jól tudja támogatni a megpihenés érzését, az elfogadottság és biztonság talaját, de ugyanakkor gyengéden be is indíthatja a pszichikus folyamatok újbóli áramlását. Különösen is fontos ekkor a természetre-hangolódás és a teljesen szabad, kötöttségek nélküli alkotás lehetővé tétele. A rehabilitációs program második szakasza a feltárás és szembenézés időszaka, ahol a kliens szembe kell, hogy nézzen függősége tényével, és azzal az érzelmi csomaggal, amik a drogkarrier alatt, illetve már előtte a származási családjában megélt, és eddig a tudatmódosító szerrel tompított. Ebben az időszakban felerősödnek az emlékek, megjelennek a hozzájuk kapcsolódó negatív és ambivalens érzelmek, sokaknál pedig nagy erővel előtör a szégyen és bűntudat. Ebben az időszakban nagy szerepet kap a MT érzelem-kifejező és szabályozó szerepe, előtérbe kerül az önismereti munka és a traumafeldolgozás. A rehabilitáció vége felé pedig a kifelé fordulást, az újjáépülést erősítő gyakorlatokkal támogathatjuk a felépülőt a továbblépésben, a jövőtervezésben. Ezekre a szakaszokra példa alkotások találhatóak a csatolt előadás anyagokban.

Az előadások után kötetlen beszélgetések keretében oszthatták meg a résztvevők saját meglátásaikat és tapasztalataikat a módszerekről. Megállapítottuk, hogy a MT több oldalról is hozzájárul a rehabilitációs terápiához és egyik támogató eszköze a felépülési folyamatnak. Sok kliens az alkotásban egy új ön- és érzelemkifejezési formára talál. A módszer jelentősége abban nyilvánul meg a leginkább, hogy más alapvetően inkább verbális és viselkedésterápiás rehabilitációs eszközök mellett, a MT inkább segíti az egyénben végbemenő változások nem verbális, tudattalan, akár viszcerális szintű manifesztációját és lehetőséget ad a belülről kifelé irányuló attitűd és készség szintű átalakulásnak is. Az egyéni problémák közösségben történő alkotáson keresztüli kifejezése felszabadító és korrekciós hatású.

Szerző: Clark Glória Anna, pszichológus, művészetterapeuta, MRE KIMM Drogterápiás Otthon

A módszerekről és további technikákról itt tájékozódhat:

■ Antalfai Márta (2016) Alkotás és kibontakozás. A Katarzisz Komplex Művészetterápia elmélete és gyakorlata. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest
■ Kiss A., Farkas J., Gyurkó N. (2021) Mentőöv érzelmi viharok idejére. Érzelemszabályozás a gyakorlatban. OPAII saját kiadás. http://www.opai-addikt.hu/files/Onsegito-fuzet.pdf

Letölthető dokumentumok:

Clark Glória Anna
(MRE KIMM) a szenvedélybeteg-ellátás munkacsoport koordinátora