Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

„A csoportfoglalkozásokon alkalmazott eszközök és technikák szakmai börzéje” – Budapesti óvodai- és iskolai szociális segítők fóruma

A Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat rendezvényeként a II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023 október 25-én, az idei évben harmadik alkalommal rendezte meg a budapesti óvodai-és iskolai szociális segítők fórumát, amelynek ismét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adott otthont.                                                                                                                                                                                                                                 

A Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat rendezvényeként a II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023 október 25-én, az idei évben harmadik alkalommal rendezte meg a budapesti óvodai-és iskolai szociális segítők fórumát, amelynek ismét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adott otthont.

Ezúttal az óvodákban, iskolákban, kollégiumokban alkalmazott/alkalmazható csoportfoglalkozások módszertanát, technikáit és sokszínűségeit kívántuk bemutatni, hozzájárulva ezzel a kollégák gyakorlati eszköztárának bővítési lehetőségeihez. A rendezvény indokoltságát jól jelzi, hogy mintegy 60 fő vett részt a szakmai eseményen, meghaladva a regisztrációs kereteket is.

A rendezvényt a II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője Bicskeiné Mayer Erzsébet nyitotta meg, külön megköszönve a résztvevők folyamatos és aktív részvételét, illetve a szekció vezetéseket vállaló kollégák felkészülését és munkáját. Ezt követően az esemény témájára ráhangolódva egy tág horizontú, bevezető elméleti előadást hallhattunk a csoportfoglalkozásokról Kukity Krisztina II. kerületi óvodai-és iskolai szociális segítő, mediátor kolléganőnktől: „A megtapasztalás ereje” címmel. Előadásában beszélt a játékról, mint a csoportfoglalkozások fő aspektusáról, annak nevelési és szociális változást előidéző hatásáról. Kitért arra, hogy a csoportfoglalkozások hogyan járulnak hozzá a pedagógusokkal, szülőkkel, gyermekekkel való együttműködési lehetőségekhez, a bizalomépítéshez, mintegy meghatározó belépési pontként a célcsoportjaink hatékony elérése szempontjából. Ezért is különösen fontos, hogy az egyes egyedi csoportdinamikai helyzetekre, problémákra mindig megfelelő, adekvát, professzionális válaszokat tudjunk adni. Részletesen beszélt arról, hogy az előkészítéstől az értékelésig milyen lépésekben érdemes felépíteni egy csoportfoglalkozást, továbbá, hogy a változás eléréséhez hány alkalommal és milyen rendszerességgel szükséges jelen lennünk egy csoport életében. Beszélt az élménypedagógia meghatározó szerepéről, a csoportfoglalkozások gyermekvédelemben betöltött hatásáról, valamint a resztoratív-közösségépítő-jóvátételi technikáról, mint alternatív, megoldásfokúszú szemléletről, ami a közösség meglévő erőforrásaira építve kínál megoldást a legnehezebb helyzetekben is.

Az előadást követően hat szekcióban, hat különböző csoportozási eszközzel, technikával ismerkedhettek meg a résztvevők. A szekciókat a II., IV., XII., XV., XVI. kerület munkatársai vezették, amelynek keretében két óvodai és négy iskolai program került bemutatásra.

Az óvodában alkalmazható programok:

• Persona Doll, konfliktuskezelő és érzékenyítő módszer óvodában: a II. kerületből Juhász Judit, óvodai -és iskolai szociális segítő, valamint egy külsős Persona Doll tréner a Menedék Egyesülettől László Zsuzsa személyében került bemutatásra. Zsuzsa felajánlotta a budapesti óvodai-és iskolai szociális segítőknek, hogy érdeklődés esetén vállalja a Persona Doll képzés lebonyolítását.
• A XV. kerület munkatársai Borbáth Zsuzsanna, Bekény Zsombor óvodai-és iskolai szociális segítők mutattak be csoportozási lehetőségeket szintén az óvodai színtéren, ami az érzelmi intelligencia fejlesztésre irányul. Szekciójukban kitértek számos alkalmazott programra, úgy, mint a NyugiOvi program, Minimanó stressz program, Symbo és a Hol helyem, bullying felismerése és az ellene való fellépésre programokra.
Az iskolában alkalmazható programok:
• UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány – Ébresztő-óra iskolai program: a II. kerületből Csapláros Nikolett óvodai -és iskolai szociális segítő, valamint Balás Borbála, az Unicef program koordinátora mutatták be. Borbála felajánlotta a budapesti óvodai-és iskolai szociális segítőknek, hogy érdeklődés esetén vállalja az Ébresztő-óra képzés lebonyolítását.
• K.I.A.B.Á.L bűnmegelőzési és drogprevenciós társasjáték: A szekciót a XII. kerületből Kiss Ildikó, óvodai -és iskolai szociális segítők koordinátora, Horváth Brigitta, óvodai -és iskolai szociális segítő vezették. A szekcióban játszva tanultak a résztvevők, lejátszották a társasjátékot, amelynek mentén tehették fel szakmai kérdéseiket. A programhoz szintén kaptak elérési lehetőséget a szervezők felé.
• Kortárs bántalmazás prevenció 3.-5. osztályos tanulóknak, Spiribuu program alapján: A szekciót a IV. kerület munkatársai vezették Turai-Kajári Zita óvodai-és iskolai szociális segítők koordinátora és Tandi Zsanett, óvodai-és iskolai szociális segítő. A bántalmazás és annak kezelése mindig rengeteg kérdést vet fel, így volt ez ebben a szekcióban is, a program bemutatása mentén folyamatos beszélgetés zajlott a szekcióban.
• Nem kispálya! Önismereti alapú pályaválasztási foglalkozás 7.-8.osztályos tanulóknak: A szekciót a XVI. kerület munkatársai vezették, Bodor Lilla és Domjàn Gabriella, óvodai-és iskolai szociális segítők személyében. Ez a szekció is nagyon sok érdeklődött vonzott, a pályaválasztási foglalkozások rendszeres feladatunk az iskolákban, nagyon sok felkérést kapunk, fontos, hogy folyamatosan bővítsük az eszköztárunkat.

A szekciók mindenhol nagyon nagy sikert arattak, a résztvevők szinte egyenként jelezték vissza az alkalom gazdagságát, színességét és magas szakmai tartalmát és gyakorlati hasznát, a következő alkalmat várva köszöntek el.

Összességében elmondható, hogy a rendezvényeink folyamatos és nagy érdeklődésre tartanak számot és nem csak a tartalmi kínálat miatt, hanem a találkozási lehetőség, tapasztalatcsere okán egyaránt.

Hábencius Judit
óvodai-iskolai szociális segítő
II. kerületi Család-és Gyermekjóléti Központ