Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Református Szeretetszolgálat

Kik vagyunk?

A Református Szeretetszolgálat immár hetven éve nyújt segítséget gyermekek, idős emberek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, szegregátumokban élők, hátrányos helyzetű emberek és családjaik részére. Szervezetünk országszerte aktív a gyülekezeti diakónia és társadalmi felzárkózás területén is.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket és szolgálatokat működtetünk. Intézményfenntartási feladataink mellett szakmatámogatási, módszertani és szakmai ellenőrzési feladatokat is ellátunk.

Miért tarjuk fontosnak a szakmatámogatásban való részvételt?

Országos intézményfenntartóként különösen fontosnak tartjuk a minőségi szakmai munka segítését és a folyamatos minőségfejlesztést, ezért saját intézményhálózatunk és a református gyülekezeti szeretetszolgálat támogatása mellett, örömmel működünk együtt más intézményfenntartókkal és szakmai szervezetekkel.

Feladatunk a BUSZSZH-ban

A projektben együttműködő partnerként veszünk részt a fogyatékos személyeket ellátó budapesti intézmények munkáját támogató szakterületen a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának munkatársaival közösen. Munkatársunk a Budapesten működő támogató szolgálatok almunkacsoportját koordinálja, a minőségi szolgáltatásnyújtást segíti rendszeres információátadással és szakmai műhelyek szervezésével.


A műhelymunkák alkalmával a résztvevőknek lehetőséget biztosítunk:


■ az ellátást érintő szakmai problémák megvitatására és közös megoldási lehetőségek megfogalmazására, valamint továbbítására az illetékes szervek részére,
■ különböző terápiás módszerek alkalmazása során szerzett tapasztalatok megosztására,
■ a fogyatékos személyek életminőségét javító terápiás eszközök és szolgáltatások bemutatására.
A projektben történő részvétellel célunk, hogy szakmai támogatásunkkal a Budapesten működő, fogyatékos személyeket ellátó intézmények és szolgálatok szorosabb együttműködése révén a célcsoport minőségi ellátásban részesüljön.

Kapcsolat

■ Szabó Mariann
koordinátor
szabo.mariann@diakonia.hu
szeretetszolgalat@diakonia.hu
+36 1 460 0747