Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Megjelentek a civilek (nem állami fenntartók) 2023 évi kiegészítő rezsitámogatásának- valamint a 2024-es rezsikompenzáció szabályai

A Magyar Közlöny 2024.05.14-én megjelent 54. számában kihirdetésre került a Kormány 112/2024. (V. 14.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.                                                                                               

A Magyar Közlöny 2024.05.14-én megjelent 54. számában kihirdetésre került a Kormány 112/2024. (V. 14.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

A módosításoknak 2 fő célja van:

1. Ez egyrészt azt jelenti, hogy 2023. év tekintetében kiegészítő rezsikompenzációt kapnak azok a nem állami fenntartók, akik 2023. évben a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 29/H.§ szerint rezsikompenzációban részesültek.
Az igazgatóság a kiegészítő rezsikompenzációt legkésőbb 2024. június hónapban egy összegben kérelem nélkül folyósítja.

2. A módosítással kiegészített rendeletben megjelentek 2024. évi rezsikompenzáció összegei, és a nem állami és egyházi kedvezményezettekre közösen vonatkozó szabályok. Ezek kapcsán is a 489/2013-as rendelet elszámolásra, ellenőrzésre és visszafizetésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A kompenzáció továbbra sem jár alapszolgáltatások után, hanem csak a korábbi évhez hasonló módon szakosított szociális ellátások, gyermekvédelmi szakellátás (ideértve a nevelőszülői ellátást is), gyermekek átmeneti gondozását, valamint hajléktalanok átmeneti ellátása után kapja a fenntartó.

A kompenzáció 2024-es mértéke:

  1. nevelőszülőnél biztosított otthont nyújtó és utógondozói ellátás és helyettes szülői ellátás után 70.500 Ft / ellátotti létszám
  2. családok átmeneti otthona szolgálatás és annak külső férőhelye esetében 112.080 Ft/ellátotti létszám
  3. szakosított szociális ellátások és gyermekvédelmi szakellátás intézményes ellátások esetében 140.100 Ft/ellátotti létszám
  4. hajléktalan személyek átmeneti ellátása esetében 112.080 Ft/férőhely (egyházi fenntartók esetén)

Bővebben:
489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet- az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300489.kor

https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/LWcROQcRDOBubMwx3BZb6638cff736e5d/dokumentumok/55e5a3e05409003ec8aec6f73a90fca0e5c806cc/letoltes

Miklós Kata
BUSZSZH