Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Az óvodai-és iskolai szociális segítők workshopjai – Család- és Gyermekjóléti Központok munkacsoport

A II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022 decemberében kezdte el szakmai programsorozatát, amely a főváros kerületeiben működő óvodai-és iskolai szociális segítők támogatását, együttműködését, a szakmai irányelvek részletes diszkusszióját célozza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Óvodai-és iskolai szociális segítőik találkozói

A II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022 decemberében kezdte el szakmai programsorozatát, amely a főváros kerületeiben működő óvodai-és iskolai szociális segítők támogatását, együttműködését, a szakmai irányelvek részletes diszkusszióját célozza.

2023 május 12-én került megrendezésre az a fórum, amely kifejezetten az együttműködés keretrendszerével foglalkozott előadás és három workshop keretében. Tekintve, hogy az óvodai-és iskolai szociális segítői tevékenység egyik alappillére a szerteágazó intézményi rendszerekben és kommunikációs csatornákban megjelenő, gyermekeket érintő veszélyeztető helyzetek felismerése, kanalizálása, megoldásfókuszú kezelése, hangsúlyosnak tartottuk mind az anyaintézményen belüli (CsGyK), mind a partner szervezetekkel (iskolák, óvodák, kollégiumok, pedagógia szakszolgálatok, gyermekvédelmi szakellátás stb.) való hatékony együttműködés színtereinek és formáinak megvitatását.

A rendezvény Ghyczy Gellért, a Baptista Integrációs Központ intézményvezetőjének bevezető, gondolatébresztő előadásával kezdődött. Előadásában azt járta körbe, hogy a 2018-ban újonnan bevezetésre került óvodai-és iskolai szociális segítő tevékenység milyen kihívásokat és lehetőségeket rejt magában a gyermekvédelmi alapellátásban. Hogyan lehet integrálni egy új szolgáltatási elemet egy, kvázi új intézmény típusban, hiszen a korábbi Családsegítő Szolgálatok és a Gyermekjóléti Központok is csak ezt megelőzően két évvel kerültek összevonásra. Kifejtette a szervezeti változások modelljeit, a megvalósítás lehetőségeit, konkrét példákon keresztül beszélt a változás folyamatairól, kitért a változásból eredő ellenállásra, illetve annak megelőzésére és kezelésére is. Végül az előadását a sikeres változás elemeivel zárta és egy konkrét kérdéskörrel, ami arra irányult, hogy pillanatnyilag vajon ki hol tart a folyamatban és hogyan lehet továbblépni és fejlődni, ennek részletei az általa vezetett workshopban kerültek megvitatásra.

A szekciók tartalmi hozadékai az alábbiakban foglalhatók össze röviden:

• Az 1. szekció esszenciájaként jelent meg a szervezetfejlesztésre való igény, a kommunikációs mechanizmusok tudatos strukturálása mind az intézményen belül a család-és gyermekjóléti központokban, mind a partner intézményekkel. Miután ez a feladatkör nagyon összetett sokrétű és a kapcsolatépítés, integrálás és szintetizálás egyszerre feladata, így a kompetenciahatárok meghúzása és keretezése hosszú beszélgetést eredményezett. Felmerült a kötelező képzések teljesítésének nehezítettsége, amely elsősorban financiális eredetű a legtöbb intézményben. Továbbá megjelentek strukturális kérdések is, amit már ez a 4-5 év tapasztalat hozott, pl. a létszám tekintetében vagy épp az önálló koordinátori, szakmai vezetői kérdéskör.

• A 2. szekció az együttműködés lehetőségeit járta körbe az oktatási-nevelési intézményekben, valamint a család-és gyermekjóléti központok szervezetein belül. A résztvevők figyelmét alapvetően megoldásfókusszal a jó gyakorlatok felé tereltük, azt kerestük, melyek azok az intézményi jó gyakorlatok, amik az együttműködést segítik. A közös munka megerősítette, hogy az intézmény szakmai egységei és kollégái közötti személyes kapcsolat, információáramlás és együttműködés a legfontosabb. Ennek megvalósítása sok nehézségbe és ellenállásba ütközik, de ez tudatos és folyamatos vezetői segítséggel oldható.

• A 3. szekcióban a kerületek külön előre jelzett igénye alapján egy esetmegbeszélés zajlott, tekintve, hogy a kollégák azt jelezték vissza, hogy a kerületeken átívelő esetmegbeszélésnek különös hozadéka volt a korábban résztvettek körében. Erre reflektálva az esetmegbeszélés minden fórum állandó eleme.

Összességében a rendezvény egy jó hangulatú, számos szakmai kérdést felvető és javaslatokat megfogalmazó, konstruktív alkalom volt és talán az előadás és a három szekció egyik nagyon fontos közös metszete, ami mindenhol megfogalmazódott, az a kommunikáció szerepe, módja, kiterjesztése, fejlesztése és tudatos alkalmazása volt az intézményen belül és kívül egyaránt.

A kollégák rendszeresen visszajelzik ezeknek az alkalmaknak a jelentőségét és hatékonyságát, magas szakmaiságát és a biztosított közös felület lehetőségét, amelyet a magas részvétel és nagyon nagy aktivitás is alátámaszt.

Összefoglalónkhoz mellékletként csatoljuk Ghyczy Gellért intézményvezető úr prezentációját.

Papp Krisztina
munkacsoport vezető

Hábencius Judit
óvodai- és iskolai szociális segítő

Huszár Krisztina
koordinátor