Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Két szociális alapszolgáltatás térítési díja budapesti kerületekben 2022-ben

Bemutatjuk 10 budapesti kerület adatai alapján a szociális étkeztetés és a
házi segítségnyújtás térítési díjainak alakulását.                                                                                                                                                                                                            

Háttér

2022. szeptember végén a Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat Idősek Alapellátása Csoportjának workshopján a jelen levő tagok közt szóba került az energia-, benzin- és élelmiszerárak térítési díjakra gyakorolt hatása, és felvetődött egy áttekintő felmérés készítése a budapesti kerületek néhány szociális alapszolgáltatásának térítési díjairól.

Az alábbiakban bemutatjuk 10 budapesti kerület adatai alapján a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás térítési díjainak alakulását. A 2022. október hónapban érvényes térítési díjakkal számoltunk.

Ez úton is köszönjük annak a 10 budapesti kerületi kollégának, aki eljuttatta számunkra a vonatkozó rendeletüket. Mind budai és pesti kerületek, mindkét városrészből belső kerületek és peremkerületek is megtalálhatók közöttük.

A vizsgált kerületek rendeletei széleskörű áttekintést nyújtanak a díjszámítás változatos technikai elemeiről, a számítási módokról, és az így képzett térítési díjakról.

Technikai elemek és jövedelemszámítási módszerek

1. Jövedelmi kategóriák száma

Minden megvizsgált budapesti kerületi önkormányzat törekszik arra, hogy a térítési díjakat a jövedelem függvényében különböző összegekben állapítsa meg. Ennek érdekében jövedelmi kategóriákat állít fel, és ezekhez általában térítési díj összegeket, esetenként a maximális térítési díj százalékos meghatározásait rendeli. Minél több kategóriára tagolja egyegy fenntartó az ellátottak lehetséges jövedelmét, annál árnyaltabb az ellátottak fizetési kötelezettségének differenciáltsága. Figyelemre méltó, hogy a rendelkezésünkre álló adatok szerint a vizsgált önkormányzatok minimum 4, maximum 23 jövedelmi fokozatot állapítottak meg, következésképp 4-23 térítési díj kategóriát. Leggyakrabban 12-15 kategóriába sorolták a jövedelmeket és az azokhoz tartozó térítési díjakat.

2. Jövedelmi kategóriák további differenciálása

Van olyan kerület, amely megkülönböztet egyedül élő és nem egyedül élő ellátottakat, mégpedig úgy, hogy a másik fél (vagy több családtag) jövedelmének és egyéb körülményeinek vizsgálata nélkül állapít meg eggyel alacsonyabb térítési díjat annak, aki egyedül él, és így relatíve magasabb a térítési díjkategóriába kerül az, aki nem él egyedül. Más kerületek kizárólag az ellátást kérő jövedelmét veszik figyelembe, teljesen függetlenül az egyéb együttélő családtagoktól és családi jövedelemtől, legyen a házastárs vagy egyéb családtag tehetősebb, vagy éppen rendkívül alacsony jövedelmű.

3. A jövedelem „vetítési alapja”

A jövedelmi kategóriákat többnyire a 2022-ben érvényes öregségi nyugdíjminimum, 28.500 forint valamilyen szorzatában állapították meg a vizsgált kerületek. Ezek az összegek a rendeletekben általában százalékos formában kerültek rögzítésre, mi azonban az alábbi táblázatban forintértékben jelenítettük meg. Ennek az áll a hátterében, hogy a szociális ellátások és támogatások összegének megállapításánál a viszonyítási alap az úgynevezett szociális vetítési alap lesz.1 Míg az öregségi nyugdíj legkisebb összege 13 éve 28.500 forint, a szociális vetítési alapról jelenleg nem tudható, változik-e az összege a közeljövőben. Így az egyértelműség és a későbbi könnyebb összehasonlíthatóság érdekében választottuk a jövedelemhatárok forintösszegekben való megjelenítését.

A jövedelmi kategóriákat többnyire a 2022-ben érvényes öregségi nyugdíjminimum, 28.500 forint valamilyen szorzatában állapították meg a vizsgált kerületek. Ezek az összegek a rendeletekben általában százalékos formában kerültek rögzítésre, mi azonban az alábbi táblázatban forintértékben jelenítettük meg. Ennek az áll a hátterében, hogy a szociális ellátások és támogatások összegének megállapításánál a viszonyítási alap az úgynevezett szociális vetítési alap lesz.1 Míg az öregségi nyugdíj legkisebb összege 13 éve 28.500 forint, a szociális vetítési alapról jelenleg nem tudható, változik-e az összege a közeljövőben. Így az egyértelműség és a későbbi könnyebb összehasonlíthatóság érdekében választottuk a jövedelemhatárok forintösszegekben való megjelenítését.

A térítési díjra ható egyéb tényezők

4. Az intézményi és a személyi térítési díj viszonya

Vannak kerületek, amelyek a személyi térítési díjat az intézményi díj bizonyos százalékában állapítják meg, és a legmagasabb személyi térítési díj kategóriája egybeesik az intézményi térítési díjjal, más kerületek minden jövedelmi kategóriában, a legmagasabban is jelentősen alacsonyabb összegű térítési díjat állapítanak meg az intézményi díjnál, vagyis minden ellátottnak jelentős kedvezményt nyújtanak.

5. Az ingyenesség kérdése

Vannak kerületek, amelyek a személyi térítési díjat az intézményi díj bizonyos százalékában állapítják meg, és a legmagasabb személyi térítési díj kategóriája egybeesik az intézményi térítési díjjal, más kerületek minden jövedelmi kategóriában, a legmagasabban is jelentősen alacsonyabb összegű térítési díjat állapítanak meg az intézményi díjnál, vagyis minden ellátottnak jelentős kedvezményt nyújtanak.

6. A legmagasabb összeg fizetésének jövedelmi határa

Mint az alábbi táblázatban látható, rendkívül változatos az az összeghatár, amely felett már minden ellátott egységesen az adott kerületben megállapított legmagasabb térítési díjat fizeti, ez a jövedelmi határ 99.751 Ft jövedelemtől 250.001 Ft jövedelemig húzódik változatosan.

7. Milyen tényezők csökkenthetik a számított térítési díjat?

A kiszámított térítési díjat különböző tényezők csökkenthetik. Egyes kerületek más számítási módot alkalmaznak egyedülálló személy számára, vagy abban az esetben, ha két együtt élő személy rendeli meg az étkeztetés szolgáltatást. Továbbá minden kerületben van valamilyen méltányossági alapú térítési díj csökkentésre lehetőség.

A méltányosságot a vizsgált kerületek egészen eltérő alapokon gyakorolják. Van olyan kerület, amely szöveges kérelem alapján az adott egyéni élethelyzetekhez egyénre szabják a térítési díj megállapítását, esetleg teljes elengedését. Más kerületek részletesen felsorolják a méltányosságra elfogadott okokat és körülményeket, és egy vagy két díjkategóriával lejjebb sorolják be a kérelmezőt, vagy megállapítanak néhány csökkentési kategóriát, pl. 30; 50 vagy 100 százalékát engedik el a személyi térítési díjnak. Olyan kerület is van, amelyben soktényezős mátrix alapján számítják ki a méltányosság alapján csökkentett térítési díjat.

8. Milyen tényezők növelhetik a térítési díjat?

Az alább bemutatott adatokat az idei év, 2022. különböző szakaszában állapították meg, egyesek az év első felében, mások már a második félévben megállapított térítési díj adatokat adták meg. Több adatközlőtől tudjuk, hogy az étkeztetés térítési díja tekintetében az élelmiszer-árak körében tapasztalható infláció és a szállítási díjak növekedése miatt, 6 hónapon belül a térítési díjak emelését tervezi az önkormányzat. A konkrétan fizetendő személyi térítési díjak további emelkedését 2022-i és a 2023. januári nyugdíjemelés együttes hatása, aminek folytán más, magasabb jövedelmi kategóriába kerülhetnek át az ellátottak. Ez a hatás mind a házi segítségnyújtás, mind az étkeztetés tekintetében érvényesülhet.

Két példa: Mennyit fizetnek az ebédért és a házi segítségnyújtásért az ellátottak (2022-es adatok)?

9. Szociális étkeztetés: havi 130.000 forint nyugdíj esetén

Egy adag helyben fogyasztott vagy személyes elvitelre rendelt ebédért egy ellátott, akinek havonta 130 ezer forint a jövedelme, a megvizsgált tíz kerületből a legalacsonyabb térítési díj összeg 520 Ft és a legmagasabb 950 Ft. Hét kerületben ez a jövedelmi kategória 500 és 700 forint közötti összeget fizet. A 10 térítési díjösszegből számolt átlag 669 Ft. A szállítási díjak változatosan, 0-200 forint közti összeggel növelik a térítési díjat adagonként.

10. Házi segítségnyújtás: havi 150.000 forint nyugdíj esetén

Mindenekelőtt fontos kiemelni, hogy a legtöbb kerületben azonos a térítési díja a személyi gondozásnak és a szociális segítésnek. A tízből két kerületben kérnek eltérő összeget ezért a két szolgáltatásért, mindkettőben a szociális segítésért fizetnek alacsonyabb térítési díjat az ellátottak. A példabeli esetben ezeknél a kerületeknél a magasabb összeggel, a személyi gondozással számoltunk.

150.000 Ft jövedelem esetén a 10 kerületben fizetendő térítési díjak közül a legalacsonyabb összeg 320 Ft óránként, a legmagasabb 1200 forint óránként. A tíz kerületből hatban 750 és 950 forint közé esik a házi segítségnyújtás óradíja, a 10 térítési díjból számított átlag 828 Ft.

Mátics Katalin
intézményvezető
USZOSZ

Szabó Judit Ágnes
szociális munkatárs
USZOSZ