- buszszh.hu - https://www.buszszh.hu -

Idős emberek otthonai munkacsoport

Idős Emberek Otthonai

FŐOLDAL  > MUNKACSOPORTOK > IDŐS EMBEREK OTTHONAI

A munkacsoport tagjai

Célcsoportunk a fővárosban idősek szakellátását biztosító időskorúak gondozóháza és idősek otthonai.

Céljaink a fővárosban működő idős szakellátást nyújtó intézményekben

■ a személyközpontú idősellátás biztosításának segítése,
■ az egyéni szükségletnek megfelelő foglalkoztatás, mentálhigiénés ellátás módszereinek bemutatása,
■ az ellátotti jogok védelmével kapcsolatos témák feldolgozása,
■ szakmai protokollok és vonatkozó jogszabályi keretek kidolgozása, ismertetése, megbeszélése,
■ párbeszéd elősegítése a fővárosi idősek szakellátását biztosító intézmények között,
■ információ – szakmai segítségnyújtás a szolgáltatóknak,
■ a szakmai napokon megismert jó gyakorlatok, módszerek összegyűjtése,
■ a meghívott előadókkal és a jelenlévő szakemberekkel együtt gondolkodva keressük a mindennapjainkban jelentkező szakmai kihívásokra adott megfelelő válaszokat.

Mi történt eddig?

■ Az alakuló megbeszélésen a problémák feltérképezése: közös nehézségek, lehetőségek, kihívások.

■ A második alkalommal a bentlakásos intézményekben működő demens ellátás megoldásainak feltérképezése, a feladatellátás során megoldandó helyzetek összegyűjtése. Az intézményvezetőkkel és vezetőápolókkal a vezetői motivációs eszköztár összegyűjtése.

■ A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona látogatása, a demenciával élő idős emberek ellátását végző részleg megtekintése.

■ 2023. évben egyre nagyobb sikernek örvendő szakmai napokat szervezünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fővárosi központi épületében, melyben az alábbi fontos szakmai témákat dolgoztuk fel ez idáig:

  • Ellátotti jogok, az ellátottak szakszerű pénzkezelése.
  • Mozgás szerepe az időskorban, a szenior tánc és a nordic walking bemutatása.
  • Demenciával élő idős személyek gondozása, foglalkoztatásuk sajátosságai, az állatterápia szerepe.
  • Az intézményen belüli – kiemelten a demenciával élő – idős személyek direkt vagy látens bántalmazása.
  • A korlátozó intézkedés szakszerű alkalmazása idősek otthonaiban.

Feladatunk az országos munkacsoportban

Részvétel az alábbi szakmai anyagok írásában, szakértésében: 

  • Szakmai ajánlás Idősek Bentlakásos Intézményei számára. (Térítési díj téma kidolgozása.)
  • Szakmai ajánlás Demenciával élő Időseket ellátó Bentlakásos Intézményei számára. (Mentálhigiénés foglalkoztatás kidolgozásában való részvétel.)

Mit tervezünk?

Elsősorban a céljaink között megfogalmazottak megvalósítását, mindennapi szakmai gyakorlatba történő alkalmazásának elősegítését.

A munkacsoport célja egy jól működő kommunikációs csatorna kialakítása a fővárosi idősek szakellátását nyújtó összes intézménnyel. Ennek érdekében felvesszük a kapcsolatot az állami, egyházi és nem állami fenntartókkal is, a szolgáltatást nyújtó intézményeik mellett.

A munkacsoport 2022. évi beszámolója

■ A beszámoló letölthető az alábbi link segítségével:
Letöltés .PDF formátumban [1]

Lépj velünk kapcsolatba

A munkacsoportot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesült Közép-magyarországi Régiója koordinálja.

Balog Józsefné
balog.jozsefne@maltai.hu
+36 70 872 5350