Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Az addiktológiai tudás nem megkerülhető a hatékony segítségnyújtáshoz- a gyermekek átmenetigondozása munkacsoport ülése

Mind a kiskorú, mind a felnőttkorú ellátottak körében egyre súlyosbodó probléma a szerhasználat és egyes mentális, pszichiátriai problémák, illetve ezek együttes jelenléte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mind a kiskorú, mind a felnőttkorú ellátottak körében egyre súlyosbodó probléma a szerhasználat és egyes mentális, pszichiátriai problémák, illetve ezek együttes jelenléte. Ahhoz, hogy a velük végzett munkánk során hatékonyabb segítséget tudjunk nyújtani, nagyon fontos, hogy ismeretekkel rendelkezzünk ezekről a problémákról. Ezért a BUSZSZH gyermekek átmeneti gondozása 2024.május 7-i ülésén előadás és kötetlen beszélgetésen foglalkoztunk a témával.

Az addiktológia, függőségek világában nem csak az egyes szerek tulajdonságait, hatásait, jogszabályokat és elméleti alapokat kell ismernünk, de tudatában kell lennünk annak is, hogy milyen pszichés működés húzódik meg a problémás szerhasználat mögött.

Éppen ezért az előadás -az ismeretátadás mellett- szemléletformáló céllal is zajlott. A problémák kumulálódásában minden résztvevő szakember egyetértett. Mindenkinek vannak gyakorlati tapasztalatai és jó gyakorlatai a szerhasználó ellátottak számára történő segítségnyújtással kapcsolatosan.

Közösen, gyakorlati példákon keresztül megbeszéltünk néhány alapvető addiktológiai elméletet, és összekapcsoltuk a gyermekvédelemmel. A gyakorlati tapasztalatok és a szakirodalom is egyetért abban, hogy a gyermekvédelmi rendszerben gondozott gyermekek sokkal nagyobb arányban érintettek a szerhasználatban, de fontos megértenünk, hogy miért.

Erre szolgál részben magyarázatul a Kielholz-féle addikciós háromszög elmélet (Mößle &.Rehbein,2013.) mely szerint az egyén személyisége, az egyéni szociokulturáls környezete és a használt pszichoaktív szer tulajdonságai együttes hatásai során alakulhat ki szerhasználati probléma.

A beszélgetés során a gyermekkori traumákról is rengeteg szó esett, hiszen az ellátottjaink rendszerint többszörösen traumatizált gyermekek vagy felnőttek. Ezzel összefüggésben beszéltünk többek között Khantzian öngyógyító modelljéről is (Balikó, 2021.) Ezzel összefüggésben beszéltünk egy másik nagyon jelentős körülményről a diszfunkcionális családban való működésről, melynek része a parentifikáció is.

Összességében egy nagyon produktív, hatékony beszélgetés zajlott. Rengeteg további kérdés vetődött fel, és minden témát részletesebben is érdemes lenne megbeszélni.

Keserű-Mizsák Lolita

Addiktológiai konzultáns

A felmerült főbb témákkal kapcsolatosan néhány ajánlott irodalom:
Balikó Fanni: A szerhasználat mint önmedikalizáció , Interdiszciplínáris Drogszemle, II. Évfolyam 1. szám, 2021. január
Bibók Bea: Ellopott gyermekkor – A parentifikáció jelensége – önfeláldozás gyerekkorban, felnőttkorban és a párkapcsolatokban, Libri Kiadó, 2023.
John Byng-Hall: The Significance of Children Fulfilling Parental Roles: Implications for Family Therapy. Journal of Family Therapy, 2008/5.
Mößle, T., Rehbein, F. (2013). Predictors of problematic video game usage in childhood and adolescence.