A BUSZSZH 2022/1-es hírlevele

Megjelent a BUSSZH 2022/1-es hírlevele.
I. évfolyam 1. szám 2022. február

Tartalomjegyzék:

■ Beköszönő
■ Fogyatékos Emberek Budapesti Szociális Szakmatámogatási Csoportja
■ Idős Emberek Budapesti Szociális Alapellátási Szakmatámogatási Csoportja
■ Idős Emberek Budapesti Szociális Szakosított Ellátási Szakmatámogatási Csoport
■ Gyermekek Átmeneti Gondozási Szolgáltatásainak Budapesti Szamkmatámogatási Csoportja
■ Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások Budapesti Szakmatámogatási Csoportja
■ Pszichiátriai Betegek Emberek Budapesti Szociális Szakmatámogatási Csoportja
■ Hajléktalan Emberek Budapesti Szociális Szakmatámogatási Csoportja
■ Szenvedélybeteg Emberek Budapesti Szociális Szakmatámogatási Csoportja