Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

A BUSZSZH 2022/1-es hírlevele

2022 első negyedév.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A BUSSZH 2022/1-es hírlevele

Tartalomjegyzék:

■ Beköszönő
■ Fogyatékos Emberek Budapesti Szociális Szakmatámogatási Csoportja
■ Idős Emberek Budapesti Szociális Alapellátási Szakmatámogatási Csoportja
■ Idős Emberek Budapesti Szociális Szakosított Ellátási Szakmatámogatási Csoport
■ Gyermekek Átmeneti Gondozási Szolgáltatásainak Budapesti Szamkmatámogatási Csoportja
■ Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások Budapesti Szakmatámogatási Csoportja
■ Pszichiátriai Betegek Emberek Budapesti Szociális Szakmatámogatási Csoportja
■ Hajléktalan Emberek Budapesti Szociális Szakmatámogatási Csoportja
■ Szenvedélybeteg Emberek Budapesti Szociális Szakmatámogatási Csoportja