- buszszh.hu - https://www.buszszh.hu -

A szociális ágazat képzéseinek változásai, hasznos linkek

2023. májusában összegyűjtöttük a különböző szociális továbbképzésekhez kapcsolódó információkat. Köszönjük a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Képzési Igazgatóságának segítségét. A linkgyűjtemény itt olvasható.

2023. májusában összegyűjtöttük a különböző szociális továbbképzésekhez kapcsolódó információkat. Köszönjük a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Képzési Igazgatóságának segítségét. A linkgyűjtemény itt olvasható.

Utolsó frissítés dátuma: 2023.05.04.

Szociális ágazati képzések

(Vonatkozó jogszabály: 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet)

Az EMMI rendelet életre hívta azokat a képzéseket, melyek általános iskolai előképzettséggel is megszerezhetőek. A szociális ágazati képzések elvégzését tanúsítvány fogja igazolni. Jelenleg a képzőintézmények pályáztatása zajlik, ezért az intézmények később kapnak tájékoztatást a képzések időpontjáról, helyéről. A képzések az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben is megjelentek:

■ Három képzés a szakképzelten munkavállalók részére kínál képzési lehetőséget: az idős személyek segítője, a fogyatékos személyek segítője, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalan személyek segítője (a továbbiakban: PSZH segítő)

■ Két képzés a szakmai rendeletben meghatározott bentlakást nyújtó intézmények részére előírt kötelezettség teljesítésében nyújt segítséget: a demenciával élők gondozója, az autista személyek gondozója,

E képzések elvégzésével az intézmény szempontjából a munkavállaló szakképzettnek számít (az alábbi táblázat szerinti esetekben), azonban a bér tekintetében a munkavállaló továbbra is szakképzetlennek minősül.

Képzőintézmények részére 2023. április 30-ai (rendkívüli időpont), illetve tárgyév szeptember 30-ai beadási határidővel kiírt pályázatok alatt ismerhetőek meg az első körben közzétett képzési programok:

Szakmai továbbképzések

(Vonatkozó jogszabály: 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet)

A szakmai továbbképzések az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 kódszámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projektekben az év folyamán korlátozott ideig érhetők el térítésmentesen. Az EFOP-3.8.2 projekt várhatóan 2023. 06. 30-án, a VEKOP-7.5.1 projekt 2023. 09. 30-ával zárul. Az e-learning képzésekre mindenképpen érdemes május folyamán bejelentkezni, az NSZI-s kollégák e képzésekre még be tudnak fogadni jelentkezőket.

Bejelentkezni a munkavállalóknak kell az Online Jelentkeztetési és Képzésszervezési Felületen (ojkf.szgyf.gov.hu) az egyéni - PÁLYÁZÓI fiókba való belépés után a „Szakmai továbbképzések” menüpont alatt.

Vezetőképzés

(Vonatkozó jogszabály: 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet)

A vezetőképzésre kötelezettek számára csak egy kötelezettség maradt 2018. január 1-jét követően, és ez a szociális vezetőképzés. A vezetők számára vezetőként tehát nem kötelező a továbbképzési pontok gyűjtése, kivéve azon vezetőket, akik nem kötelezettek vezetőképzésre. Ők azonban a vonatkozó jogszabály szerint a továbbképzési kötelezettségüket teljesíthetik vezetőképzés alapozóképzés elvégzésével is.

Az alap és mester vezetőképzés alapozó képzési szakaszát továbbra is a vezetői megbízás kezdetétől számított egy éven belül kell elvégezni, azonban 2023. 01. 01-jétől a megújító képzési szakaszt az alapozó képzés teljesítésének időpontjától számított négy éven belül, majd ezt követően négyévenként kell teljesíteni.

■ A vezetőképzéssel kapcsolatos információk (pályázati lehetőség és engedélyt kapott vezetőképzők 2023-as listája) itt érhető el:

■ A Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Szociális Vezetőképző Tudásközpont általános információk:

■ Kinek kötelező a vezetőképzés, algoritmus és GYIK itt érhető el:

Képzésszervezés szociális szolgáltatást végzőknek (munkakör betöltéséhez kötött képzések)

(Vonatkozó jogszabály: 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet)

2023. január 1-től az utcai szociális munka esetében előírt munkakörökben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontját követő 15 napon belül a munkáltató bejelentett az utcai szociális munka képzésre, és a foglalkoztatott azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi. 2023. január 1-én utcai szociális munka keretében foglalkoztatott személyeknek a képzést 2024. december 31-ig kell elvégezni. A képzés 2023. júniusában indul várhatóan.

Az NSZI-től kapott információk szerint a fogyatékosságügyi tanácsadó képzés oktatási programja jelenleg engedélyeztetés alatt áll, emiatt legkorábban ősszel várható indítása. Az NSZI a honlapján található közlemények szerint tervezi a képzéseket indítani, a regisztrált kollégákkal a képzés indítása előtt 2 hónappal felveszik a kapcsolatot az általuk megadott e-mail-es elérhetőségen, ahol teljeskörű információt kapnak a képzéssel kapcsolatosan. Miután tekintélyes várólisták vannak a képzéseknél, pontos időpontot megadni nem tudnak jelenleg.

Az Ágazati portálon megjelent a komplex támogatási szükségletmérő képzés oktatási programja:

A jelentkezési lap itt elérhető:

Miklós Kata
miklos.kata@maltai.hu