- buszszh.hu - https://www.buszszh.hu -

A demens klub több, mint felügyelet!

Az Idős Emberek Alapszolgáltatásai csoportja demens személyek nappali ellátása témájú workshopjáról.                                                                                                                                                                                               

A munkacsoportunk szeptemberi ülésén célunk volt a demens személyek életminőségét befolyásoló nappali ellátás szolgáltatás mindennapjainak bemutatása, tapasztalatok, jó gyakorlatok kölcsönös megismerése, amellyel azoknak is szerettünk volna hasznos információval szolgálni, akik már nyújtanak ilyen szolgáltatást, és azoknak is, akik mérlegelik a bevezetését.

Benkó Erzsébet, az USZOSZ Demens Klub vezetője tartott előadást a témáról, az előadás gerincét az alábbi kérdések képezték:

– Integráltan, vagy külön szolgáltatás keretében célszerűbb a demens személyek nappali ellátása?
– Milyen dilemmákkal, nehézségekkel kell szembenéznie az érintett személynek, az intézménynek, és a családnak?
– Milyen programokat, tevékenységeket lehet szervezni, technikákat alkalmazni, amelyek biztonságos kereteket nyújtanak az igénybe vevők mindennapjaiban?

Benkó Erzsébet hangsúlyozta, hogy kiemelkedő fontosságú a biztonságérzet és biztonság megteremtése az egész napos ellátás során. Ugyanakkor a demens emberek nappali ellátása nem egyenlő a „felügyelettel”. A figyelem lekötésével kerülhető el az ellátottak nyugtalan magatartása, ez érdekes és változatos feladatokkal a zene és éneklés kiemelt szerepével érhető el. A programot célszerű úgy szervezni, hogy mindenki sikerélményt érezhessen, így szívesen veszi igénybe a szolgáltatást. Az előadó arra is rámutatott, hogy a hozzátartozókkal való együttműködés rendkívül intenzív, ezt napi szinten, illetve az Alzheimer Café programok, valamint egy zárt fb. csoport útján oldják meg. A hozzátartozók reménytelenség, hullámvölgyek időszakaiban személyes támogatást igényelnek, esetenként az ellátás megszűnése után is. A tapasztalatok szerint a „kimenet”: körülbelül 80%-ban bentlakásos intézmény, 20%-ban családi gondozás. Súlyos problémát jelent a kórházi ellátás, nincsenek felkészülve demens állapotú betegekre. A XI. kerületben működő Szent Kristóf kórházban megszűnt a geriátriai pszichiátriai osztály.

Az előadást követő szakmai beszélgetést Mátics Katalin intézményvezető vezette. A hozzászólók többen jelezték, kulcskérdés az ellátottak szállítása, van, aki úgy fogalmazott, hogy „azon áll, vagy bukik” az igénybevétel lehetősége, mivel a hozzátartozók számára gyakran nehézséget jelent a nyitvatartási időkereten belül megoldani a kísérést. Többen számoltak be arról is, hogy a hozzátartozók szégyellik a betegséget, és ezért inkább nem veszik igénybe a demens nappali ellátás szolgáltatást, vagy az idősek nappali ellátását preferálják.

A workshopot az Újbudai Szociális Szolgálat Demens Klubjának kisebb csoportokban történt megtekintésével zártuk.

Budapest, 2022. szeptember 29.

■ Szerkesztette: Szabó Judit Ágnes, Újbudai Szociális Szolgálat